Informatieverplichting per 1 januari uitgebreid

Met de invoering van het Belastingplan 2012 is een uitgebreide informatieverplichting ook een feit geworden. Deze verplichting geldt met ingang van 1 januari 2012. Uitgangspunt is dat belastingplichtigen de Belastingdienst uit eigen beweging gaan informeren, zodra zij ermee bekend zijn of zijn geworden dat eerdere door hen verstrekte gegevens en inlichtingen onjuist zijn. Men zal hierin dus een actievere houding dan voorheen moeten aannemen.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM