Elektronische bereikbaarheid Belastingdienst wordt uitgebouwd

Op termijn krijgen particuliere belastingplichtigen een persoonlijk domein, zoals bedrijven nu al hebben. Daarmee wordt het mogelijk ook bezwaarschriften langs elektronische weg in te dienen.