De controller als regisseur van de dynamische informatievoorziening: de registratie van kosten en opbrengsten

Standaardboekingen voor crediteuren, debiteuren en de geldstromen worden uitstekend ondersteund door standaardsoftware. Voor bedrijfsspecifieke aspecten is dat niet (altijd) het geval. U zult moeten aangeven wat er vastgelegd moet worden in de vorm van bedrijfsgebeurtenissen met financiu00eble consequenties. Zo maakt u duidelijk wat er moet worden geboekt en wanneer.