Nederlandse overheid accepteert bepalingen Multilateraal Instrument (MLI)

Eric Wiebes (Financiu00ebn) verwacht dat het Multilateraal Instrument (MLI) geen negatieve gevolgen heeft voor het fiscale vestigingsklimaat in Nederland.