Robotic accounting: administratiekosten mkb omlaag door boekhoudsoftware

Robotic accounting maakt het mogelijk om de jaarrekening direct vanuit boekhoudsoftware aan te maken en via elektronische weg direct te deponeren bij de Kamer van Koophandel en boekingsbonnen (zoals benzine- en horecabonnen) te scannen via een smartphone. 'Dan heeft u te maken met boekhoudsoftware die de ondernemer echt ont-zorgt.'