De jaarrekening en het inzicht in risico's

De jaarrekening geeft naar zijn aard achteraf een overzicht van de (financiu00eble) transacties binnen het boekjaar. Het doel van een jaarrekening is tweeledig: enerzijds verantwoording afleggen over het beleid in het verstreken boekjaar, en anderzijds informatie verschaffen waarop belanghebbenden in de toekomst hun beslissingen kunnen baseren. Een belangrijk element daarbij is inzicht in de (financiu00eble) risico's die de onderneming loopt.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM