Welke risico-opslagen zijn wel en welke zijn niet in de yieldcurve verwerkt?

Een van de meest intrigerende en invloedrijke curven op de financiële markten is de yieldcurve. Vragen die daarbij rijzen, zijn heel divers. Wat wordt er nu precies bedoeld met de yieldcurve? Waarom is het verband tussen yieldcurve en bancaire netto rentemarge zo belangrijk? Om wat voor soort rente gaat het eigenlijk? En uit welke componenten is de curve opgebouwd? Cm: legt het uit.