De componenten van de yieldcurve: reële rente, inflatieverwachting en renterisico- of transformatiespread

De bancaire netto rentemarge is de resultante van de afzonderlijke resultaten van drie bancaire responsibility centers: de afdelingen funding, treasury en kredietverlening. Met behulp van de renterisicospread van Treasury kon (een deel) van de yieldcurve geconstrueerd worden. Waarom worden in de yieldcurve geen premies verwerkt voor krediet- en liquiditeitsrisico maar wel voor renterisico? En uit welke bestanddelen is de yieldcurve nog meer opgebouwd?