Alles over Aansprakelijkheid

Premies risicoverzekeringen stijgen fors door pandemie

Premies risicoverzekeringen stijgen fors door pandemie

De premies voor risicoverzekeringen zijn in 2022 met gemiddeld 22 procent gestegen. In bepaalde sectoren die gevoeliger zijn voor de impact van de...

Aansprakelijkheid ligt fiscaal vaak op de loer

Aansprakelijkheid ligt fiscaal vaak op de loer

Binnen de fiscale wetgeving bestaan er voor de fiscus tal van mogelijkheden om hun belastingschulden te verhalen op anderen dan de primaire...

Aansprakelijkheidsverzekering en Imtech

Aansprakelijkheidsverzekering en Imtech

De mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en commissarissen van het failliete Imtech concern is een omvangrijke en tijdrovende procedure. Het...

Inbreuk op garanties: afgeleide of rechtstreekse schade?

Inbreuk op garanties: afgeleide of rechtstreekse schade?

Is er sprake van 'afgeleide schade' wanneer een koper van de aandelen in een bv te maken krijgt met waardevermindering van die aandelen? Die vraag...

Let op met borgstellingen

Let op met borgstellingen

Sinds enkele jaren is het leerstuk van de onzakelijke lening fiscaal zeer actueel. Het borg staan voor de schulden van een verbonden vennootschap kan...

Misbruik van faillissementsrecht: bestuurders privé aansprakelijk

Misbruik van faillissementsrecht: bestuurders privé aansprakelijk

Kan er sprake zijn van misbruik van recht, indien een bedrijf het eigen faillissement aanvraagt? Vorig jaar wees de rechtbank Rotterdam een verzoek...

Privéaansprakelijkheid vanwege hoge managementvergoeding

Privéaansprakelijkheid vanwege hoge managementvergoeding

De bestuurder van een bv is in beginsel niet aansprakelijk te stellen voor de schulden van de vennootschap. Een bv is een rechtspersoon en daarmee...

Tuchtrecht en aansprakelijkheid

Tuchtrecht en aansprakelijkheid

Onlangs heeft de Hoge Raad zich weer uitgelaten over de aansprakelijkheid van een accountant. Inu00a0de zaak stond de vraag centraal in hoeverre een...

Zakendoen met een vof, of met de vennoten?

Zakendoen met een vof, of met de vennoten?

Met wie doet men zaken, bij het sluiten van een contract met een vennootschap onder firma (vof)? Met de vof of met de vennoten van de vof? Over die...

Bestuurder ook aansprakelijk voor gedrag collega

Bestuurder ook aansprakelijk voor gedrag collega

Bestuurders van een vennootschap die failliet gaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort, indien er sprake is van 'kennelijk...