Alles over Balanced scorecard

Een balanced scorecard helpt Oranje! Maar niet heus…

Een balanced scorecard helpt Oranje! Maar niet heus…

Het wordt weer een kleine deceptie. Maar ja, dat zit er ook wel een beetje in. Van Gaal heeft namelijk geen scorecard. En dat moet, anders kun je...

De integrated scorecard versus de balanced scorecard

De integrated scorecard versus de balanced scorecard

Steeds meer organisaties kiezen voor een duurzaam beleid. Dat betekent streven naar een gezonde balans tussen financiu00eble resultaten en...

cm: nieuwspanel: Het belang van een goede vraag

cm: nieuwspanel: Het belang van een goede vraag

Een professional uit ons cm: nieuwspanel blikt terug op het belangrijkste nieuws. Arno Geurtsen, programmadirecteur van de...

Prestatiemeting op maat: analyse-tool wijst de weg

Veel organisaties hebben te kampen met een informatieprobleem; de kloof tussen datgene wat het management wil weten en datgene wat er aan informatie...

Prestatiemeting op maat

De hype rondom de balanced scorecard (BSC) verflauwt. Veel organisaties die hem gebruikten, schoven hem inmiddels aan de kant. De balanced scorecard...

Integratie van risicomanagement leidt tot betere prestaties

Risicomanagement staat door verschillende gebeurtenissen en een verscherping van de wet- en regelgeving volop in de belangstelling. Risicomanagement...

Balanced scorecard is nog lang niet passé

De Sarbanes Oxley Act, de code van de Commissie Tabaksblat, XBRL, VBTB, Basel II en IFRS, zijn er eigenlijk wel grenzen aan het adoptievermogen van...

Succesvol veranderen met de BSC (2)

Als er onvoldoende oog is voor draagvlak, betrokkenheid en veranderingsbereidheid, dan is elke verandering gedoemd te mislukken. In formulevorm:...

Succesvol veranderen met de BSC (1)

Nu de economie stagneert, klinkt de roep om efficiu00ebnter te werken en de kosten te reduceren steeds luider. Verbeter- en veranderingstrajecten met...

Prestatiegegevens moeten ook iets zeggen over resultaten...

Dat prestatiegegevens nuttig zijn bij sturing en monitoring is zo langzamerhand een open deur. Maar, hoe kom je nu aan de juiste prestatiegegevens....