Alles over Bestuurdersaansprakelijkheid

De nieuwe Insolventierichtlijn en bestuurdersaansprakelijkheid

De nieuwe Insolventierichtlijn en bestuurdersaansprakelijkheid

De Europese Unie heeft in december 2022 een voorstel voor een richtlijn inzake insolventierecht geïntroduceerd. Het richtlijnvoorstel beoogt het...

Onjuiste informatie bij overname: bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Onjuiste informatie bij overname: bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Als de verkoper van een bedrijf opzettelijk informatie verzwijgt voor de koper of onjuiste informatie verstrekt, kan de bestuurder van de verkoper...

Iets meer lucht voor aangesproken bestuurders bij faillissement

Iets meer lucht voor aangesproken bestuurders bij faillissement

Bij faillissement van een bv of nv is iedere statutair bestuurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel voor het faillissementstekort, indien het...

6 belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021

6 belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli gelden er nieuwe regels voor btw van e-commerce-bedrijven, vervalt een beveiligingsniveau van eHerkenning, geldt een nieuwe...

Bestuurders aansprakelijk voor niet nakoming betalingsplicht bank

Bestuurders aansprakelijk voor niet nakoming betalingsplicht bank

Twee bestuurders van een bedrijf dat activa verkocht om crediteuren te kunnen betalen, moeten ING betalen voor geleden schade van de bank. Die had...

Bedrijfsverzekeringen van A-Z: Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsverzekeringen van A-Z: Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. De meeste ondernemingen kunnen een risico voor...

Beursvennootschappen krijgen bedenktijd

Beursvennootschappen krijgen bedenktijd

Het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap moet maximaal 250 dagen bedenktijd krijgen als aandeelhouders hen onder druk zetten. Dit blijkt uit...

Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken

Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU controleren. Recente witwasonthullingen bij ING,...

500 duizend euro boete voor cfo

500 duizend euro boete voor cfo

De cfo en ceo van het failliete Imtech moeten allebei boetes betalen. De raad van de bestuur van de organisatie gaf onvolledige en misleidende...

Snel: 'Cv biedt geen kansen om inkomstenbelasting te ontduiken'

Snel: 'Cv biedt geen kansen om inkomstenbelasting te ontduiken'

Over anonimiseringsstructuren geeft de belastingdienst geen zekerheid. De vierde anti-witwasrichtlijn conflicteert zelfs met anonimisering. En...