Alles over Cashflow

CPB: Projectfinanciering effectiever bij mkb en starters

CPB: Projectfinanciering effectiever bij mkb en starters

Projectfinanciering is het meest effectief wanneer de overheid het inzet voor kleine en jonge bedrijven. Er is volgens het CPB sterk bewijs dat...

Zorgen om gestegen operationele kosten nemen af

Zorgen om gestegen operationele kosten nemen af

De zorgen die bedrijven hebben vanwege stijgende kosten zijn nog steeds hoog, maar voorbij hun piek. Ondernemers zien herstel van de economie, meer...

Inzicht in Cashmanagement

Inzicht in Cashmanagement

Cashmanagement is een proces waar de cashflow van een organisatie wordt gemanaged. Het doel van cashmanagement is inzicht krijgen in de liquiditeit...

Cashflowmanagement: cash, winst of waarde?

Cashflowmanagement: cash, winst of waarde?

Cashflowmanagement is een 'hot item' en dat zal het voorlopig ook zeker blijven. Inzicht in de cashflow-ontwikkeling is van groot belang. Mede...

Marges (2): De betekenis van kasstroomratio's voor liquiditeit en solvabiliteit

Marges (2): De betekenis van kasstroomratio's voor liquiditeit en...

In veel jaarrekeningen en in menig studieboek financieel management zijn de balansratio's oververtegenwoordigd, terwijl kasstroomratio's niet of...

Dynamisch werkkapitaalbeheer (7): Cashflowbegrippen: wat is free cashflow?

Dynamisch werkkapitaalbeheer (7): Cashflowbegrippen: wat is free...

In de praktijk van het financieel management worden naast de netto kasstroom nog enkele andere cashflow begrippen gehanteerd die allemaal een eigen...

Marges (1): De betekenis van marges

Marges (1): De betekenis van marges

In de financiu00eble sturing en control zijn marges belangrijke indicatoren. Hun naamgeving levert echter nog al eens verwarring op. Daarom is het...

De sleutels tot het beheersen van uw cashflowprognose

De sleutels tot het beheersen van uw cashflowprognose

Analyse van cashflows, opstellen en updaten van scenario'snCashflow-accounting, accrual-accounting... er zijn talloze verplichtingen en juridische...

Make your cash flow

Make your cash flow

Elke organisatie die cash flow wil genereren heeft een goedeu00a0financiu00eble inzichtelijkheid nodig. Alleen met een duidelijk beeld van de...

Het verstevigen van de cashflowpositie: 7 tips

Het verstevigen van de cashflowpositie: 7 tips

Tien procent van de openstaande facturen wordt te laat betaald. Het is een van de redenen waarom een flink deel van de bedrijven meerdere maanden per...