Alles over CSRD

CFO verlangt steeds meer naar één suite

CFO verlangt steeds meer naar één suite

Werken met één overkoepelende applicatie (suite) voor alle finance en inkoopactiviteiten wordt door finance professionals gezien als een van de...

5 vragen over de CSRD

5 vragen over de CSRD

Duurzaamheidsrichtlijn CSRD wordt momenteel verankerd in nationale wetgeving. Grote bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive...

Finance director Smittenaar: 'Financials moeten het cadeau dat duurzaamheid heet uitpakken'

Finance director Smittenaar: 'Financials moeten het cadeau dat...

Teije Smittenaar is finance director bij Havenbedrijf Rotterdam. Hij houdt het niet voor mogelijk dat financials duurzaamheid zien als een compliance...

'CSRD is een kans, geen veroordelingsinstrument'

'CSRD is een kans, geen veroordelingsinstrument'

De CSRD-richtlijn is sinds begin van dit jaar van kracht. Hij verplicht organisaties, als eerste de grote ondernemingen, te rapporteren over hun...

Aan de slag met CSRD (3): data milieu en arbeidskrachten

Aan de slag met CSRD (3): data milieu en arbeidskrachten

In het vorige deel beschreven we hoe je aan de slag gaat met de materialiteitsbeoordeling. Deze keer meer over de informatievoorziening en...

CSRD-assurance: hoe blijft de controleur certificeringsbevoegd?

CSRD-assurance: hoe blijft de controleur certificeringsbevoegd?

Omdat de nieuwe CSRD-eisen nog niet zijn verwerkt in eindtermen van opleiding, moeten certificeringsbevoegde accountants aanvullende theoretische...

Mkb botst met CO2-rapportageplicht woon-werkverkeer

Mkb botst met CO2-rapportageplicht woon-werkverkeer

Het midden- en kleinbedrijf ziet de rompslomp toenemen met de verplichte CO2-registratie van woon-werkverkeer en twijfelt aan het nut wanneer er geen...

Aan de slag met CSRD (2): beoordelen materialiteit

Aan de slag met CSRD (2): beoordelen materialiteit

Dit wordt het jaar van de waarheid: investeren in duurzaamheid, terugdringen broeikasgasuitstoot, vergroten welzijn arbeidskrachten, aan de slag met...

12 AFM-tips voor duidelijke duurzaamheidsverslaggeving

12 AFM-tips voor duidelijke duurzaamheidsverslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat duurzaamheidsverslaggeving steeds beter wordt, maar ziet wel dat naarmate de tijd vordert de roadmap...

Aan de slag met CSRD (1): bedrijfsspecifieke context

Aan de slag met CSRD (1): bedrijfsspecifieke context

Dit wordt het jaar van de waarheid: investeren in duurzaamheid, terugdringen broeikasgasuitstoot, vergroten welzijn arbeidskrachten, aan de slag met...