Alles over Derivaten

Renteswaps en fiscaliteit?!

Renteswaps en fiscaliteit?!

Renteswaps zijn veel in het nieuws geweest. Waar voorheen haast niemand bekend was met dit fenomeen, zijn de afgelopen jaren talloze rechtszaken,...

Hardnekkige definitieverwarring

Hardnekkige definitieverwarring

In het dagelijks taalgebruik worden begrippen vaak wat 'losser' gebruikt dan in bedrijfseconomische zin correct is. Dat kan tot verwarring leiden. We...

Negatieve rente kan bij renteswaps tot extra verplichtingen leiden

Negatieve rente kan bij renteswaps tot extra verplichtingen leiden

Sinds september 2014 is er voor het eerst in de geschiedenis sprake van negatieve rente. Door maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de...

Banken moeten mislukte herbeoordeling rentederivaten overdoen

Banken moeten mislukte herbeoordeling rentederivaten overdoen

De banken en de Autoriteit Financiu00eble Markten (AFM) hebbenu00a0naar eigen zeggenu00a0steken laten vallen biju00a0de herbeoordeling van de aan...

Derivaten onder water? Een oplossingsrichting

Derivaten onder water? Een oplossingsrichting

De berichtgeving over het derivatendebacle gaat vooral over het juridisch gesteggel tussen klant en bank over de schuldvraag. Een zeer tijdrovend...

Vestia treft miljoenenschikking met ABN AMRO

Vestia treft miljoenenschikking met ABN AMRO

ABN AMRO heeft een schikking getroffen met Vestia. De bank betaalt de woningcorporatie 55 miljoen euro voor de afwikkeling van alle tussen Vestia en...

Hoe waardeer je valutaswaps

Hoe waardeer je valutaswaps

Derivaten moeten periodiek - zoals in jaarrekeningen - gewaardeerd worden. Met andere woorden: van derivaten en dus ook van swaps moet de marktwaarde...

Voorkom derivatenblunders

Voorkom derivatenblunders

Duidelijk is dat de kennis over optimaal renterisicomanagement en de risico's van het gebruik van derivaten een verbeteringsslag behoeft. cm:...

Banken blijven struikelen over renteswaps

Banken blijven struikelen over renteswaps

Banken onderschatten de urgentie in de rentederivatenproblematiek. Dat zegt de Nederlandse financieel expert en vaste medewerker aan cm: dr. Victor...

25x gratis boek Mastering Interest Rate Risk Strategy

25x gratis boek Mastering Interest Rate Risk Strategy

Voor organisaties die derivatenblunders willen voorkomen en die willen weten hoe een optimale strategie op te zetten voor het managen van...