Alles over EU-richtlijn

Verhoging controlegrenzen over boekjaar 2023 een feit

Verhoging controlegrenzen over boekjaar 2023 een feit

De verhoging van de controlegrenzen, waardoor minder ondernemingen controleplichtig zijn, kan snel worden ingevoerd. De Raad van State heeft geen...

E-facturatie als onmisbare schakel in het betalingsverkeer

E-facturatie als onmisbare schakel in het betalingsverkeer

E-facturatie is de toekomst, voor elk bedrijf. Niet alleen vanwege de onmiskenbare voordelen in termen van tijd, geld en veiligheid, maar ook gezien...

Nederland wil snel Europese deal minimumtarief vennootschapsbelasting

Nederland wil snel Europese deal minimumtarief vennootschapsbelasting

Al halverwege maart moet er een akkoord zijn van Europese ministers van Financiu00ebn over de invoering van een minimumtarief voor de...

Nieuwe EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage op z'n vroegst in 2024

Nieuwe EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage op z'n vroegst in 2024

De Europese Commissie heeft een pakket duurzaamheidsmaatregelen goedgekeurd, waaronder een voorstel voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage...

PORTRET VAN ARNOUT RODEWIJK & MARK VAN DER WINDEN
TBV. FC FINANCE & CONTROL
RUBRIEK BTW
FOTO JOOST HOVING

Digitalisering van het ondernemingsrecht: de online oprichting van de...

Met de op 31 juli 2019 in werking getreden EU Richtlijn 'gebruik digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht' wordt een nieuwe loot...

RJ-Uiting 2019-16: 'Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid'

RJ-Uiting 2019-16: 'Implementatie EU-richtlijn...

Naar verwachting zal uiterlijk per 1 januari 2020 de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) worden geu00efmplementeerd in...

KPMG: EU-richtlijn over niet-financiële informatie geeft te weinig inzicht

KPMG: EU-richtlijn over niet-financiële informatie geeft te weinig...

De huidige EU-richtlijn die ondernemingen verplicht inzicht te geven in de wijze waarop zij met duurzaamheid omgaan, is veel te vrijblijvend. Dat...