Alles over Jaarverslag

Controle duurder door grotere vraag en daling aanbod

Controle duurder door grotere vraag en daling aanbod

De prijs van een accountant is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat komt onder meer door de hoge regeldruk van richtlijnen als CSRD die extra...

Belastingdienst geeft eerste in control statement ooit uit

Belastingdienst geeft eerste in control statement ooit uit

De Belastingdienst heeft voor het eerst een in control statement toegevoegd aan zijn jaarverslag, na kritiek dat de sturing en beheersing van de...

RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen

RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door...

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft wijzigingen in hoofdstuk 212 'Materiële vaste activa' doorgevoerd. In deze nieuwe uiting worden...

RJ stelt verduidelijkingen rond continuïteit voor

RJ stelt verduidelijkingen rond continuïteit voor

Onlangs heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) middels RJ-uiting 2023-3 voorstellen gepubliceerd om de regelgeving rondom de...

RJ-Uiting 2023-2: Aanpassingen hoofdstuk 660 na nieuwe kostendefinitie groot onderhoud

RJ-Uiting 2023-2: Aanpassingen hoofdstuk 660 na nieuwe...

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in de jaareditie 2022 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verduidelijkingen aangebracht in...

Personeelskosten en inkoopkosten zorg in 15 jaar verdubbeld

Personeelskosten en inkoopkosten zorg in 15 jaar verdubbeld

De komende jaren stijgen de zorgkosten enorm. Personeelskosten in de ouderenzorg en GGZ zijn in 2026 verdubbeld ten opzichte van 2012. Ook de...

RJ-Uiting 2023-1: Ontwerp-alinea in hoofdstuk 615

RJ-Uiting 2023-1: Ontwerp-alinea in hoofdstuk 615

De RJ heeft commentaar ontvangen over de in de praktijk bestaande diversiteit bij de financiële verantwoording van paraplufondsen. De RJ stelt voor...

Controle van accountant fors duurder in 2023

Controle van accountant fors duurder in 2023

ING verwacht dat de tarieven van accountants in 2023 fors stijgen vanwege een personeelstekort. Na flinke groei in gefactureerde uren gedurende de...

Een goed jaarverslag (2): De communicatie van strategie

Een goed jaarverslag (2): De communicatie van strategie

Transparante organisaties versterken hun reputatie en de liquiditeit van hun aandeel. Maar hoe doe je dat: een goed transparant jaarverslag maken?...

Zo creëer je een toekomstbestendig digitaal jaarverslag

Zo creëer je een toekomstbestendig digitaal jaarverslag

Het stof van de eerste jaarverslaglegging volgens ESEF trekt op. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Want waar veel organisaties ESEF nog...