Alles over Krediet

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verlengd tot 1 juli 2027

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verlengd tot 1 juli 2027

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt de BMKB. Met deze regeling kunnen mkb's die financieel gezond makkelijker aan leningen...

Mkb-ondernemer krijgt krediet lastiger losgepeuterd

Mkb-ondernemer krijgt krediet lastiger losgepeuterd

Investeringsplatform NLInvesteert heeft een record aan financiering in het eerste kwartaal van 2023 verdeeld. Mkb-ondernemers gebruikten leningen...

Klein bedrijfskrediet steeds vaker buiten bank om

Klein bedrijfskrediet steeds vaker buiten bank om

Mkb-ondernemers kiezen voor kleine leningen steeds vaker voor non-bancaire kredietverstrekking. Nu worden 1 op de 10 financieringen onder de één...

Krediet voor ondernemers die schade lijden door Oekraïneoorlog

Krediet voor ondernemers die schade lijden door Oekraïneoorlog

De Tweede Kamer eist dat er een garantieregeling komt voor bedrijven die te kampen hebben met tekorten aan grondstoffen, of prijsstijgingen, of...

KKC, BMKB-C en GO-C: Coronakrediet nu ook voor herstelinvesteringen

KKC, BMKB-C en GO-C: Coronakrediet nu ook voor herstelinvesteringen

Drie kredietregelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen om ondernemers te ondersteunen tijdens de beperkingsmaatregelen rond de...

Dit moet u weten over een interne kredietaanvraag

Dit moet u weten over een interne kredietaanvraag

De controller vervult een belangrijke rol in de contacten met de bank bij een kredietacceptatieproces. Solide financiu00eble kennis gepaard aan...

De waardebepaling en de wijze van financiering van een onderneming zijn vaak knelpunten bij een management buy-out.

Mkb gebaat bij meer volwassen markt voor alternatieve financiering

Het midden- en kleinbedrijf is steeds vaker aangewezen op alternatieve financieringsvormen zoals factoring en equipment lease. De Autoriteit...

Overheid staat langer garant voor kredietverzekeringen

Overheid staat langer garant voor kredietverzekeringen

De overheid staat nog tot 30 juni 2021 garant voor commerciu00eble kredietverzekeringen. Ondernemers kunnen daarom leveranciers in termijnen blijven...

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine...

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine...

De waardebepaling en de wijze van financiering van een onderneming zijn vaak knelpunten bij een management buy-out.

700 miljoen euro aan krediet beschikbaar voor mkb

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft samen met ING in totaal 700 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld voor het midden- en kleinbedrijf...