Alles over Overheid

Provincies: financiële positie gemeenten verontrustend

Provincies: financiële positie gemeenten verontrustend

Provincies zien dat gemeenten uit geldnood interen op de kwaliteit van hun dienstverlening. Veel maatschappelijke onrust is het gevolg. Er staan...

Long read: De transitie naar een integraal baten-lastenstelsel

Long read: De transitie naar een integraal baten-lastenstelsel

Al bijna twee decennia lang laait van tijd tot tijd de discussie op om van het huidige verslaggevingsstelsel van het Rijk integraal over te gaan naar...

Is een integraal baten-lastenstelsel wenselijk?

Is een integraal baten-lastenstelsel wenselijk?

Al bijna twee decennia lang laait van tijd tot tijd de discussie op om van het huidige verslaggevingsstelsel van het Rijk integraal over te gaan naar...

Overheid houdt 14 miljard over na eerste drie kwartalen van 2019

Overheid houdt 14 miljard over na eerste drie kwartalen van 2019

De overheid realiseerde over de eerste drie kwartalen van 2019 een overschot van meer dan 14 miljard euro. De tussenstand van het overheidssaldo in...

Mkb'er mist ondersteuning vanuit Den Haag

Mkb'er mist ondersteuning vanuit Den Haag

Van de ruim duizend ondervraagde Nederlandse mkb-ondernemers voelt 64 procent zich onvoldoende gesteund door de overheid. Dit blijkt uit onderzoek...

'In publieke controlling lopen we voor én lopen we achter'

'In publieke controlling lopen we voor én lopen we achter'

Wie is de beste publieke controller? De onafhankelijke criticaster of de meedenkend adviseur? Tjerk Budding, directeur van de CPC-opleiding aan de...

Overheden bijna allemaal klaar voor e-factuur

Overheden bijna allemaal klaar voor e-factuur

Vrijwel alle Nederlandse overheden zijn klaar voor e-facturatie of leggen de laatste hand aan de invoering. Zo blijkt uit een inventarisatie van het...

'E-facturatie is nog lang geen gemeengoed'

'E-facturatie is nog lang geen gemeengoed'

Leveranciers versturen facturen aan de Rijksoverheid bij nieuwe contracten sinds 1 januari dit jaar elektronisch. Per november 2018 moeten ook...

Durf, competenties en communicatie

Durf, competenties en communicatie

Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiu00eble professionals die proactief zijn. Financials die de buitenwereld naar binnen...

Rijksoverheid haalt 25 miljard op aan milieubelasting

Rijksoverheid haalt 25 miljard op aan milieubelasting

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen ontvangen. Dat is een stijging van de milieubelasting...