Alles over Public control

'In publieke controlling lopen we voor én lopen we achter'

'In publieke controlling lopen we voor én lopen we achter'

Wie is de beste publieke controller? De onafhankelijke criticaster of de meedenkend adviseur? Tjerk Budding, directeur van de CPC-opleiding aan de...

Gemeente en accountant eisen meer van elkaar

Gemeente en accountant eisen meer van elkaar

De grote accountantskantoren trekken zich terug van de gemeentelijke controlemarkt, kleinere kantoren nemen het stokje over. Tot meer onderling...

Europees parlement wil geïntegreerde verslaggeving ondernemingen

Europees parlement wil geïntegreerde verslaggeving ondernemingen

Het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie er mede voor moet zorgen dat u0091geu00efntegreerde verslaggevingu0092 in de komende tien jaar...

CPB: begrotingstekort stijgt naar 3,4 procent

CPB: begrotingstekort stijgt naar 3,4 procent

Het Nederlands begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent, hoger dan de Europese norm van maximaal 3 procent. Zo blijkt uit de nieuwste...

‘Krimpkabinet medeverantwoordelijk voor stijging werkloosheid’

‘Krimpkabinet medeverantwoordelijk voor stijging werkloosheid’

Het is vooral de opeenstapeling van bezuinigingen van dit krimpkabinet en eerdere kabinetten die de werkloosheid zo hoog opdrijven. Hierdoor daalt...

‘Overheidstekorten niet alleen gevolg van financiële crisis’

‘Overheidstekorten niet alleen gevolg van financiële crisis’

De overheidstekorten in de belangrijkste economische mogendheden zijn niet alleen het gevolg van de financiu00eble crisis, zo blijkt uit onderzoek...

KPMG: ‘Crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht’

KPMG: ‘Crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht’

De zestien procent crisisheffing die werkgevers over het in 2012 verdiende fiscale loon van hun werknemer moeten afdragen aan de Belastingsdienst is...

Holland Financial Centre stopt

Holland Financial Centre stopt

Stichting Holland Financial Centre (HFC) stopt als publiek-private samenwerking. Het bestuur heeft daartoe besloten nadat het draagvlak voor de...

CBS: 'Werknemer steeds later met pensioen'

CBS: 'Werknemer steeds later met pensioen'

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, komt steeds hoger te liggen. In 2012 was de gemiddelde pensioenleeftijd 63,6 jaar, een...

Waarschuwing voor valse e-mails

Waarschuwing voor valse e-mails

Bedrijven en burgers krijgen verschillende valse e-mails binnen waarin gesuggereerd wordt dat de Belastingdienst of het ministerie van Financiu00ebn...