Alles over Raad voor de Jaarverslaggeving

13 uitingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving in 2023

13 uitingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving in 2023

De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft regelmatig berichten die bestaande wijzigen of verduidelijken. Dit is een overzicht van de Uitingen van 2023.

RJ-Uiting 2023-2: Aanpassingen hoofdstuk 660 na nieuwe kostendefinitie groot onderhoud

RJ-Uiting 2023-2: Aanpassingen hoofdstuk 660 na nieuwe...

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in de jaareditie 2022 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verduidelijkingen aangebracht in...

RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019

RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de...

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft enkele belangrijke aandachtspunten over de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening...

RJ-Uiting 2020-9: Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen'

RJ-Uiting 2020-9: Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van...

Eerder dit jaar besloot de Raad voor de Jaarverslaggeving om Handreiking D3 aan te passen om het uitgangspunt van deze Handreiking (aansluiting met...

Raad Jaarverslaggeving brengt uiting uit in verband met COVID-wet

Raad Jaarverslaggeving brengt uiting uit in verband met COVID-wet

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2020-7 uitgebracht in verband met de op 24 april gepubliceerde Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en...

Raad Jaarverslaggeving komt met voorbeelden bij 'jaarverslag en corona'

Raad Jaarverslaggeving komt met voorbeelden bij 'jaarverslag en...

De Raad voor de Jaarverslaggeving publiceerde op 26 maart is RJ-Uiting 2020-5 'Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019'. In die RJ-Uiting gaf...

Nieuwe RJ-uiting: Verwerking ontvangen commentaar op RJ-bundel

Nieuwe RJ-uiting: Verwerking ontvangen commentaar op RJ-bundel

Op de in september 2018 uitgebrachte RJ-bundel (jaareditie 2018) is commentaar ontvangen. Na bespreking van dit ontvangen commentaar heeft de Raad...

PwC pleit voor gemeentelijke verslaggeving volgens RJ-richtlijnen

PwC pleit voor gemeentelijke verslaggeving volgens RJ-richtlijnen

'Verslaglegging volgens het proces van het BBV belemmert raadsleden en Statenleden bij een goede vergelijking van begroting en jaarrekening en...

Nieuwe RJ-uiting: prijsgrondslagen voor vreemde valuta

Nieuwe RJ-uiting: prijsgrondslagen voor vreemde valuta

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt drie aanpassingen voor in hoofdstuk 122 'Prijsgrondslagen voor vreemde valuta'.

Tijdelijke aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Tijdelijke aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om groot onderhoud direct ten laste van de exploitatie te brengen. Daarbij kwam naar voren dat veel...