Alles over Sustainability

10 online cursussen voor verplicht PE-onderwerp duurzaamheid

10 online cursussen voor verplicht PE-onderwerp duurzaamheid

De NBA heeft het onderwerp Duurzaamheid in 2023 verplicht gesteld en verlengt deze PE-verplichting tot eind 2024. Hoe vul je die eis als accountant...

cm: nieuwspanel: ESG maakt het vak mooier

cm: nieuwspanel: ESG maakt het vak mooier

Als financieel professional hebben we op korte of langere termijn te maken met wat omgevingsfactoren betekenen voor organisaties. Door de impact op...

Duurzaamheidsrichtlijn CSRD aangenomen door Europees Parlement

Duurzaamheidsrichtlijn CSRD aangenomen door Europees Parlement

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangenomen door het Europees Parlement. De regels gaan gefaseerd in voor Europese...

CSRD: wat u als financial beslist moet weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD: wat u als financial beslist moet weten over de Corporate...

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie luidde een paradigmaverschuiving in in duurzaamheidsrapportages. De...

CSRD heeft grotere impact dan verwacht

CSRD heeft grotere impact dan verwacht

Duurzaamheidsrichtlijn CSRD stelt eisen aan de duurzaamheidsrapportage van grote bedrijven, maar omdat deze de ESG-gegevens van toeleveranciers nodig...

How to manage ESG reporting - The ultimate guide

How to manage ESG reporting - The ultimate guide

Duurzaamheid verschuift naar de controller. De laatste voorstellen van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive...

cm: nieuwspanel: Force for good

cm: nieuwspanel: Force for good

Eerder schreef ik op deze plek dat de financial van de toekomst een echte marketeer is. Want hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt, er is een...

NFRD wordt CSRD: wat zijn de verschillen?

NFRD wordt CSRD: wat zijn de verschillen?

Op 7 september gaf de European Central Bank (ECB) haar opinie over het door de Europese Commissie gedane voorstel voor de Corporate Sustainability...

RJ: EFRAG duurzaamheidsregels mogen vollediger

RJ: EFRAG duurzaamheidsregels mogen vollediger

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft commentaar gegeven op een consultatie van een EFRAG-document over technische implementatie van Europese...

Wat u als financial beslist moet weten over sustainable finance

Wat u als financial beslist moet weten over sustainable finance

Het onlangs verschenen Intergovernmental Panel on Climate Change maakt de stand van zaken van klimaatverandering pijnlijk duidelijk. Het schetst een...