Meer artikelen

Excel Power Query voor beginners (8): groeperen

Excel Power Query voor beginners (8): groeperen

Een handige toepassing binnen Power Query is het bij elkaar voegen van gegevens uit veel rijen op basis van specifieke kolommen, oftewel het...

DNB: 'Klanten kritisch op gebruik van AI door banken en pensioenfondsen'

DNB: 'Klanten kritisch op gebruik van AI door banken en...

Het gebruik van AI in financiële instellingen is al enige jaren in opkomst en krijgt steeds meer voet aan de grond. Klanten zijn kritisch en staan...

Excel-tutorial: voer voorwaardelijke opdrachten uit met booleaanse waarden

Excel-tutorial: voer voorwaardelijke opdrachten uit met booleaanse...

Booleaanse waarden in Excel zorgen ervoor dat een bepaalde actie wel of niet wordt uitgevoerd op basis van vooraf opgestelde criteria. Een booleaanse...

Financials mkb: AI onbetrouwbaar en privacy in geding

Financials mkb: AI onbetrouwbaar en privacy in geding

Een kleine minderheid van de financials in het mkb ziet een voordeel in de inzet van AI om tot beter inzicht te komen binnen financiële processen. De...

Excel Power Query voor beginners (7): stappen ongedaan maken

Excel Power Query voor beginners (7): stappen ongedaan maken

Bij elke actie die je uitvoert, wordt een punt toegevoegd aan de Toegepaste stappen. In plaats van Ctrl Z gebruik je dit venster om stappen ongedaan...

Slim uitgavenbeheer, een must voor groeiende bedrijven

Slim uitgavenbeheer, een must voor groeiende bedrijven

Efficiënt uitgavenbeheer is voor veel organisaties een uitdaging. Jordi de Fockert van Payhawk signaleert de uitdagingen waarmee finance-medewerkers...

Excel-tutorial: weeknummer omzetten naar datum

Excel-tutorial: weeknummer omzetten naar datum

Voor de week waar we ons momenteel in bevinden, is online snel achterhaald om welke datums dat gaat. Maar voor een uitgebreide dataset met enkel...

Stappenplan: toepassen van AI

Stappenplan: toepassen van AI

Er zijn verschillende vormen van kunstmatige intelligentie (AI) en niet alles is even toepasbaar op jouw organisatie. Hoe inventariseer je de...

Excel Power Query voor beginners (6): eenvoudig filteren

Excel Power Query voor beginners (6): eenvoudig filteren

Na enkele voorbereidende transformaties uitgevoerd te hebben is het tijd om een zoekvraag te definiëren. In dit artikel staan we iets uitgebreider...

Business intelligence: vertrouwen hebben én houden

Business intelligence: vertrouwen hebben én houden

Er zijn meerdere business intelligence tools die je kunt gebruiken om de slagkracht van de organisatie te verbeteren. Power BI is er een van. Het zet...