Alles over Accounting en verslaggeving

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Financiu00eble rapportage worden door gebruikers als essentieel onderdeel voor het beoordelen van de economische gezondheid, winstgevendheid en het...

De jaarrekening: Tips om goed te starten

De jaarrekening: Tips om goed te starten

Vooral de afdeling Finance werkt aan de jaarrekening. De accountant controleert, maar de controller is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid. Op...

Continuous monitoring bij Universiteit van Wageningen: 'We streven naar Excellence in Execution'

Continuous monitoring bij Universiteit van Wageningen: 'We streven...

De Universiteit van Wageningen maakt voor risicomanagement gebruik van geautomatiseerde data-analyses. Ook hun accountant maakt inmiddels gebruik van...

Hoe zit het met groot onderhoud van onroerend goed op de jaarrekening?

Hoe zit het met groot onderhoud van onroerend goed op de jaarrekening?

Wanneer een onderneming onroerend goed op haar balans heeft staan, spreekt het voor zich dat na verloop van tijd kosten moeten worden gespendeerd aan...

Quiz: percentages in de jaarrekeningregelgeving

Quiz: percentages in de jaarrekeningregelgeving

In de wet- en regelgeving voor de jaarrekening worden hier en daar specifieke percentages genoemd. Sommige zijn meer bekend dan andere. Soms is een...

RJ stelt verduidelijking begrip groot onderhoud voor

RJ stelt verduidelijking begrip groot onderhoud voor

De Nederlandse wet- en regelgeving kende altijd al de mogelijkheid om voor groot onderhoud een voorziening te vormen. Tot boekjaar 2019 was het...

Ondernemer kent Europese duurzaamheidsrapportagerichtlijn niet

Ondernemer kent Europese duurzaamheidsrapportagerichtlijn niet

Organisaties worden volgens de EU-richtlijnen geacht duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen en daar hun strategie, processen en systemen op in te...

RJ-Uiting 2022-2 Ontwerp-alinea's in RJ-bundel 2021 definitief

RJ-Uiting 2022-2 Ontwerp-alinea's in RJ-bundel 2021 definitief

De in september gepubliceerde jaareditie 2021 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen bevat vier...

AFM gaat strenger toezien op duurzaamheidsrapportage

AFM gaat strenger toezien op duurzaamheidsrapportage

Niet-financiu00eble informatie wordt steeds belangrijker. De AFM gaat zich in 2022 actief bezighouden met het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria...

RJ-Uiting 2022-1: Bpm niet meer als onderdeel netto-omzet

RJ-Uiting 2022-1: Bpm niet meer als onderdeel netto-omzet

Op basis van een evaluatie stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor om niet langer toe te staan dat bpm als onderdeel van de netto-omzet...