Alles over CO2-heffing

Klimaatplannen: Nieuw tarief energiebelasting en afbouw fiscaal voordeel fossiele brandstoffen

Klimaatplannen: Nieuw tarief energiebelasting en afbouw fiscaal...

Het kabinet zet in op versnelling van het halen van de klimaatambities voor 2030 en kijkt tegelijkertijd naar klimaatdoelen in 2050. Zo komt er een...

Strenger CO2-beleid heeft geen negatief effect op winstgevendheid (CPB)

Strenger CO2-beleid heeft geen negatief effect op winstgevendheid...

Het Centraal Planbureau heeft de omzet en winstgevendheid van drie miljoen bedrijven in tientallen landen in beeld gebracht nadat strengere...

Minimum C02-prijs industrie: hier gaat het om

Minimum C02-prijs industrie: hier gaat het om

Met een nieuwe wet wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. Per 1 januari komt er een minimumprijs voor de CO2-uitstoot van...

In en outs van de CO2-heffing industrie

In en outs van de CO2-heffing industrie

De CO2-heffing is sinds 2021 ingegaan. Naar verwachting gaat de industrie als geheel in 2024 voor het eerst uitstoot betalen. In dit artikel wordt...

Nationale en Europese CO2-heffingen: een update

Nationale en Europese CO2-heffingen: een update

De EU heeft sinds de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 niet stilgezeten. Eind 2019 kwam zij met de Green Deal en sinds juli dit jaar zijn we weer...

Hoe dichtbij komt de CO2-heffing industrie?

Hoe dichtbij komt de CO2-heffing industrie?

Geen gouden koets, geen balkonscene en geen Ridderzaal dit jaar. Het definitieve wetsvoorstel CO2-heffing industrie sprong op Prinsjesdag echter wel...

Platform onderzoekt CO2-beprijzing en biodiversiteit

Platform onderzoekt CO2-beprijzing en biodiversiteit

Banken, verzekeraars en andere autoriteiten zich gezamenlijk buigen over scenario's voor CO2-beprijzing en werken aan een sectorbrede aanpak ter...

Nog steeds geen duidelijkheid CO2-heffing

Nog steeds geen duidelijkheid CO2-heffing

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over hoe de voorgenomen CO2-heffing voor de industrie eruit komt te zien. Alle opties liggen open en ook...

Onbeantwoorde vragen over klimaatbeleid

Onbeantwoorde vragen over klimaatbeleid

'Er leven onder ondernemers veel twijfels en vragen over de gehanteerde veronderstellingen en modelberekeningen bij het Ontwerp Klimaatakkoord.' Dat...

'Maak meer geld vrij voor circulaire economie'

'Maak meer geld vrij voor circulaire economie'

Het kabinet moet meer geld steken in het stimuleren van de circulaire economie. Die investering zou enkele tientallen miljoenen euro per jaar moeten...