Alles over Integrated reporting

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Financiële rapportage worden door gebruikers als essentieel onderdeel voor het beoordelen van de economische gezondheid, winstgevendheid en het...

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde informatie over waardecreatie

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde...

Integrated reporting over het integraal sturen op en beheersen van de kritische succesfactoren en de verantwoording daarover aan investeerders en...

Integrated reporting: wordt 'core and more' de nieuwe norm?

Integrated reporting: wordt 'core and more' de nieuwe norm?

Als gevolg van de crisis zullen meer ondernemingen en organisaties zich gaan afvragen wat echt belangrijk is: waartoe zijn wij op aarde? Ook het...

'Duurzaamheid kan ook geld opleveren'

'Duurzaamheid kan ook geld opleveren'

Integrated reporting is een belangrijke ontwikkeling waar veel ondernemers voor kiezen. Het geeft een goed handvat om de relevantie van...

Integrated reporting

Integrated reporting

Integrated reporting, is een meer uitgebreide vorm van verslaggeving. Ondernemingen leggen bij integrated reporting het verband tussen de strategie,...

Wat u als financial beslist moet weten over sustainable finance

Wat u als financial beslist moet weten over sustainable finance

Het onlangs verschenen Intergovernmental Panel on Climate Change maakt de stand van zaken van klimaatverandering pijnlijk duidelijk. Het schetst een...

cm: nieuwspanel: 'Duurzaamheid is dé nieuwe uitdaging voor financials'

cm: nieuwspanel: 'Duurzaamheid is dé nieuwe uitdaging voor financials'

Duurzaamheid is een thema dat al langer bij veel bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen op de agenda staat. Sinds Al Gore in 2006 met de...

IIRC publiceert tussenrapport: model voor Integrated Thinking

IIRC publiceert tussenrapport: model voor Integrated Thinking

De International Integrated Reporting Council (IIRC) is bezig een model te ontwikkelen voor het implementeren van Integrated Thinking. Deze...

Integrated reporting - Waar zijn de niet-financiële kpi's?

Integrated reporting - Waar zijn de niet-financiële kpi's?

Integrated reporting staat of valt met het meten van de niet-financiële kpi's. Maar hoe kom je aan de data die niet met een druk op de knop uit een...

Met waardecreatie naar winst voor alle stakeholders

Met waardecreatie naar winst voor alle stakeholders

'Hiermee zetten we opnieuw een stap naar een meer circulaire openbare ruimte.' zegt Ronald Paping, wethouder van Arnhem, onlangs bij de opening van...