Tony de Jonker

Excel-tutorial: Dynamisch sommeren van variabele bereiken

Excel-tutorial: Dynamisch sommeren van variabele bereiken

Bij het maken van rekenmodellen in Excel komt het voor dat je de omzet wil berekenen van een bepaalde locatie voor een variabel tijdbereik,...

Excel-tutorial: Data-analyse met dynamische matrix-functies

Excel-tutorial: Data-analyse met dynamische matrix-functies

De moderne financieel professional verricht allerlei data-analyses waarbij kopiëren en plakken diverse keren voorkomen wat nogal wat tijd in beslag...

Excel: Opzetten van een materiële vaste activastaat

Excel: Opzetten van een materiële vaste activastaat

Een belangrijke taak van finance is het monitoren van alle gedane investeringen met bijbehorende afschrijvingen en boekwaarden in de vorm van een...

Excel-tutorial: Werken met de filterfunctie in Excel

Excel-tutorial: Werken met de filterfunctie in Excel

De filterfunctie in Excel biedt verschillende toepassingen en mogelijkheden om specifieke gegevens te filteren en weer te geven op basis van bepaalde...

Excel-tutorial: Kruistabellen analyseren met gestapelde kopteksten

Excel-tutorial: Kruistabellen analyseren met gestapelde kopteksten

In de praktijk komen diverse lay-outs voor waarin gegevens worden vastgelegd. Niet elke indeling leent zich ervoor daaruit analyses te maken met...

Excel-tutorial: Allocatie van projectbedragen

Excel-tutorial: Allocatie van projectbedragen

Het verdelen van projectbedragen voor elk project met een eigen start- en einddatum voor de toekomstige maanden kan nogal bewerkelijk zijn. Het is de...

Excel-tutorial: Alloceren van budgetbedragen naar resterende maanden

Excel-tutorial: Alloceren van budgetbedragen naar resterende maanden

Het toebedelen van budgetbedragen per project aan resterende toekomstige maanden gebaseerd op realisatiecijfers in de verstreken maanden is een...

Excel: Tips & trucs met draaitabellen

Excel: Tips & trucs met draaitabellen

Draaitabellen maken het mogelijk om diverse samenvattingen te maken vanuit verschillende gezichtspunten waarbij er nauwelijks formules aan te pas...

Excel-tutorial: Consolideren van Excel-bestanden met Power Query

Excel-tutorial: Consolideren van Excel-bestanden met Power Query

Handmatig knippen en plakken van Excel-sheets om ze samen te voegen is niet alleen tijdrovend, het is ook foutgevoelig. In deze tutorial pakken we...

Excel-tutorial: Ombouwen van maandelijkse forecast naar wekelijkse forecast

Excel-tutorial: Ombouwen van maandelijkse forecast naar wekelijkse...

Onlangs kreeg ik het verzoek om een maandelijkse forecast om te bouwen naar een wekelijkse forecast, waarbij wijzigingen in de maandelijkse forecast...