Alles over Verslaglegging

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Financiële rapportage worden door gebruikers als essentieel onderdeel voor het beoordelen van de economische gezondheid, winstgevendheid en het...

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde informatie over waardecreatie

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde...

Integrated reporting over het integraal sturen op en beheersen van de kritische succesfactoren en de verantwoording daarover aan investeerders en...

Stappenplan fast close:  Breng efficiency in het afsluit- en rapportageproces

Stappenplan fast close: Breng efficiency in het afsluit- en...

Organisaties die sneller over vitale informatie beschikken, zijn over het algemeen succesvoller dan organisaties die vijftien dagen of langer nodig...

Stappenplan voor continuous reporting

Stappenplan voor continuous reporting

Managers hebben, om snel op de snel veranderende en sterk concurrerende markten in te kunnen springen, behoefte aan realtime data: informatie over de...

Verschil tussen het statische en dynamische kasstroomoverzicht

Verschil tussen het statische en dynamische kasstroomoverzicht

Bij investeringsvraagstukken wordt vaak gebruik gemaakt van geprognosticeerde horizontale of dynamische kasstroomoverzichten. Zij onderscheiden zich...

Fast close: kenmerk van in control zijn

Fast close: kenmerk van in control zijn

In de huidige turbulente omgeving moet het management om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij continu inzicht hebben in...

Voorzieningen: een vreemde eend in de financiële bijt

Voorzieningen: een vreemde eend in de financiële bijt

Een intrigerend balansitem is de post Voorzieningen. Waarom? Daarvoor zijn diverse redenen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Capex en Opex in de cashflow forecast

Capex en Opex in de cashflow forecast

De begrippen Capex en Opex zijn geschikt voor het classificeren van kasstromen, met name in de Cashflow Forecast (CFF). De ratio's die ermee gevormd...

Grootboekrekeningen en kolommenbalans

Grootboekrekeningen en kolommenbalans

Balans en resultatenrekening zijn de eindproducten van een lang en zorgvuldig boekingsproces. Om de interpretatie ervan te verbeteren is enig inzicht...

Hoe komen balans en resultatenrekening tot stand?

Hoe komen balans en resultatenrekening tot stand?

Balans en resultatenrekening zijn de eindproducten van een lang en zorgvuldig boekingsproces. Om de interpretatie ervan te verbeteren is enig inzicht...