Alles over WGA

Dit zijn de hogere premies WGA en Ziektewet 2025

Dit zijn de hogere premies WGA en Ziektewet 2025

Het UWV heeft de werkgeverspremies WGA en Zw voor 2025 bekendgemaakt aan de hand van het besluit voor de premie Werkhervattingskas dat deze week is...

4 fiscale zaken om te regelen vóór 1 april

4 fiscale zaken om te regelen vóór 1 april

Aanvragen voor diverse fiscale ondernemerszaken moeten bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 april. Cm: zet ze voor je op een rij.

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid....

Zo reken je snel de premies WGA en ZW uit

Zo reken je snel de premies WGA en ZW uit

Werkgevers die zich via het UWV verzekeren betalen een gedifferentieerde premie. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de loonsom en...

Marjol Nikkels zet de wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023 op een rij

Marjol Nikkels zet de wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023...

Er wijzigt nogal wat in de sociale zekerheid in 2023. Hoe ziet dat er allemaal uit volgend jaar? Socialezekerheidsdeskundige en spreker op de...

Let op: Aanpassen eigenrisicodrager WGA moet voor 1 oktober verzonden

Let op: Aanpassen eigenrisicodrager WGA moet voor 1 oktober verzonden

Werkgevers die per 1 januari 2023 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 2 oktober...

Dit zijn de werkgeverspremies WGA en Ziektewet 2023

Dit zijn de werkgeverspremies WGA en Ziektewet 2023

De WGA-premie stijgt volgend jaar. De premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stijgt volgend jaar naar 0,87 procent, van...

Hierom vertelt UWV u niet meer hoeveel werknemers recht hebben op WGA

Hierom vertelt UWV u niet meer hoeveel werknemers recht hebben op WGA

In het verleden kregen werkgevers van UWV te horen hoeveel werknemers het jaar ervoor recht hadden op een WGA-uitkering. Dat doet de...

Controleer beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dit jaar extra goed

Controleer beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas...

Het loont om de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) te controleren op een juiste hoogte van de premie. Deze beschikking...

Marjol Nikkels zet de wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2022 op een rij

Marjol Nikkels zet de wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2022...

Geen regering, geen regeerakkoord. Toch staat er voor 2022 weer het nodige op het programma voor wat betreft de sociale zekerheid. Regelingen waren...