Alles over winst verlies

Ondernemers boeken minder vaak verlies ondanks gestegen kosten

Ondernemers boeken minder vaak verlies ondanks gestegen kosten

In 2021 noteerden meer bedrijven een positief resultaat dan in 2020. Het aantal ondernemingen dat in de rode cijfers zit, is lager dan een jaar...

Winst ondernemingen weggevaagd door hogere energieprijs

Winst ondernemingen weggevaagd door hogere energieprijs

Ondernemingen met een kleine marge, zien hun potentiu00eble winst volgend jaar verdampen, waarschuwt ABN AMRO in een rapport. Bedrijven die veel...

Ruimere verliesverrekeningmogelijkheden voor mkb's

Ruimere verliesverrekeningmogelijkheden voor mkb's

De verliesverrekeningsmogelijkheden worden verder beperkt per 1 januari 2022. Verliezen zijn dan niet meer volledig verrekenbaar en zijn enkel nog...

KPMG: 'Eenzijdige focus op aandeelhouder schaadt financiële prestatie onderneming'

KPMG: 'Eenzijdige focus op aandeelhouder schaadt financiële prestatie...

Beursgenoteerde ondernemingen die zich eenzijdig focussen op korte-termijnresultaten en aandeelhouderswaarde presteren financieel minder en minder...

Controller, Taal en Framing

Controller, Taal en Framing

De controller dient bij de uitoefening van zijn (m/v) functie steeds op schriftelijke wijze zijn mening te geven. Dit is niet uniek, want dit geldt...

PwC: Financiële verantwoording is niet meer genoeg

PwC: Financiële verantwoording is niet meer genoeg

Bedrijven publiceren voornamelijk hun financiu00eble resultaten, maar wereldwijd denken topbestuurders dat het tonen van impact van bedrijfsvoering...

Schippers stelt nadere voorwaarden aan winstuitkering ziekenhuizen

Schippers stelt nadere voorwaarden aan winstuitkering ziekenhuizen

Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren mits zij gedurende een langere periode structureel financieel gezond zijn.

Duidelijkheid over winstafdracht DNB

Duidelijkheid over winstafdracht DNB

De minister van Financiu00ebn en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben gezamenlijk vastgesteld hoe risico's op de balans van DNB die voortvloeien uit de...

Hof: Imtech en KPMG schuldig aan valsheid in geschrifte

Hof: Imtech en KPMG schuldig aan valsheid in geschrifte

KPMG gaf een controleverklaring voor een valse jaarrekening af voor technisch dienstverlener Imtech. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele...

Duidelijkheid financiële gevolgen Rutte II voor zzp'ers

Duidelijkheid financiële gevolgen Rutte II voor zzp'ers

Zzp'ers blijven niet langer buiten schot in de doorberekeningen van de effecten van de aangekondigde bezuinigingen op hun koopkracht.