Alles over WW-premie

Overwerk leidt minder snel tot hogere loonkosten

Overwerk leidt minder snel tot hogere loonkosten

Contracten vanaf 35 uur zijn vrijgesteld van de regeling die ervoor zorgt dat overwerk kan leiden tot de hoge AWf-premie. Deze uitzondering gaat...

Tijdelijke urenuitbreiding: lage WW-premie blijft gelden

Tijdelijke urenuitbreiding: lage WW-premie blijft gelden

De lage premie AWf blijft gelden wanneer vanwege de contractsvorm de lage premie geldt, maar wisselende arbeidstijden of tijdelijke urenuitbreiding...

Geen lage WW-premie zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst

Geen lage WW-premie zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst

Voor de WW gelden twee tarieven voor alle werkgevers. Een laag tarief voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor een vast...

Invoering WAB zorgde ervoor dat 77.000 flexwerkers werden ontslagen

Invoering WAB zorgde ervoor dat 77.000 flexwerkers werden ontslagen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is bedoeld om het aantrekkelijker te maken flexwerkers in dienst te nemen, maar lijkt volgens onderzoek van de...

Onzekerheid over lagere Awf-premie ter vervanging BIK

Onzekerheid over lagere Awf-premie ter vervanging BIK

De korting op de Awf-premie om werkgelegenheid te simuleren loopt voorlopig vanaf deze maand tot voorlopig het eind van het jaar. Dat zorgt voor...

Awf-premie verlaagd per 1 augustus, BIK van de baan

Awf-premie verlaagd per 1 augustus, BIK van de baan

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt stopgezet na gesprekken met de Europese Commissie. Die kan niet uitsluiten dat de BIK geen...

Personeel vaker duurder in 2021 door stijging premies

Personeel vaker duurder in 2021 door stijging premies

Door de stijging van sociale premies kost een medewerker met een minimumloon ongeveer zes euro per maand meer. De personeelskosten stijgen naarmate...

Dit zijn de officiële premies werknemers- en volksverzekeringen voor 2021

Dit zijn de officiële premies werknemers- en volksverzekeringen voor...

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages van werknemers- en volksverzekeringen die in 2021 gelden gepubliceerd...

Geen herziening WW-premie bij overwerk door coronacrisis

Geen herziening WW-premie bij overwerk door coronacrisis

Parttimers met een vast contract werken door corona vaak meer dan 30 procent over. De werkgever zou als gevolg daarvan de hoge WW-premie voor hen...

Sociale premies: WW-premie naar 2,7 en 7,7 procent

Sociale premies: WW-premie naar 2,7 en 7,7 procent

De hoge en lage WW-premies voor 2021 zijn bekend. De hoge WW-premie is zoals gebruikelijk 5 procent hoger dan de lage premie.