Alles over Wwft

Financiën: Bestrijding witwassen schiet soms door

Financiën: Bestrijding witwassen schiet soms door

De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico's, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers...

Meer meldingen ongebruikelijke transacties

Meer meldingen ongebruikelijke transacties

Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door...

DNB: Registratieplicht cryptodienstverleners

DNB: Registratieplicht cryptodienstverleners

De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In...

Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de...

Dit is er mis met het ubo-register

Dit is er mis met het ubo-register

We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en...

DNB waarschuwt: verdachte transacties blijven melden

DNB waarschuwt: verdachte transacties blijven melden

Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve...

Toezichthouders zijn coulant in handhavingsbeleid hoog-risicolanden

Toezichthouders zijn coulant in handhavingsbeleid hoog-risicolanden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) zullen bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid hanteren...

Hoekstra doet voorstel veranderingen Wft, Wtwf en Wab

Hoekstra doet voorstel veranderingen Wft, Wtwf en Wab

Minister Hoekstra heeft een aantal voorstellen gedaan voor veranderingen in deu00a0Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van...

NOAB komt met gratis Wwft-scan

NOAB komt met gratis Wwft-scan

De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) wil kantoren helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen. Daarom komt...

Fiscus publiceert nieuwe regels Wwft

Fiscus publiceert nieuwe regels Wwft

De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen vanu00a0de gewijzigdeu00a0Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme...