Bekijk alle artikelen

Zo werken optiegrieken: thèta en vega

Zo werken optiegrieken: thèta en vega

Voor opties die in the money zijn, geldt dat de optiepremie wordt bepaald door de som van de intrinsieke waarde (IW), tijdswaarde (TW) en verwachtingswaarde (VW). Voor opties die out of the money zijn en waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, geldt dat de optiepremie gelijk is aan de som van tijdswaarde en verwachtingswaarde (TVW). De tijdswaarde wordt aangeduid met de Griekse letter thèta. Naast thèta bespreken we in dit artikel nog een optiegriek, namelijk vega.

Wat zijn de IFRS-verbeteringen over overnames en goodwill?

Wat zijn de IFRS-verbeteringen over overnames en goodwill?

De International Accounting Standards Board (IASB) publiceerde in maart een voorstel om de informatieverschaffing in de jaarrekening over overnames te verbeteren. Het gaat enerzijds om een aanscherping van de toelichtingsbepalingen en anderzijds om een paar (kleine) vereenvoudigingen in het berekenen van bijzondere waardeverminderingen van goodwill.

Danny Benima, CFO van netwerkbeheerder Stedin: 'Snelheid staat voor ons op nummer één'

Danny Benima, CFO van netwerkbeheerder Stedin: 'Snelheid staat voor ons op nummer één'

De miljardeninvesteringen vliegen Danny Benima, CFO van netwerkbeheerder Stedin, om de oren. 'Onze grootste maatschappelijke bijdrage is dat wij zo snel mogelijk onze netwerken uitbreiden. Zo maken we de energietransitie mogelijk. Snelheid staat bij ons dan ook op nummer één.' 

Kostenmanagement: inzicht in kosten en doorbelasting hoofdkantoorkosten

Kostenmanagement: inzicht in kosten en doorbelasting hoofdkantoorkosten

In het bedrijfsleven en ook onderwijs en zorg worden hoofdkantoren of centrale diensten steeds omvangrijker. Enerzijds door fusies, anderzijds door de wens van raden van bestuur om deze ondersteunende diensten slimmer en efficiënter te laten werken. Van deze hoofdkantoren en centrale staven wordt verwacht dat zij effectief opereren. Maar zijn ze ook efficiënt en kunnen ze hun prestaties meten?

Lees cm: ControllersMagazine 2024 #4

Lees cm: ControllersMagazine 2024 #4

Rapporteren op duurzaamheid krijgt al onze aandacht, maar hoe communiceer je plannen naar het bestuur? Daarover meer in editie vier van dit jaar. Ook een uitleg over optiegrieken thèta en vega, en een blik op de financiële functie van de toekomst.

Risico's maakindustrie beter in te schatten met RVO-tool

Risico's maakindustrie beter in te schatten met RVO-tool

Via een informatietool over de gebruikte grondstoffen, kunnen ondernemers in de maaksector beter beoordelen met welke economische risico's ze te maken kunnen krijgen en bijvoorbeeld inschatten wat de opties zijn wanneer grondstoffen verminderd geleverd kunnen worden. RVO heeft deze tool vernieuwd.

2,3 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties in 2023

2,3 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties in 2023

De Financial Intelligence Unit (FIU) krijgt miljoenen meldingen van ongebruikelijke transacties per jaar binnen. Dat is vooral het gevolg van een aanscherping van de Wwft. Hierdoor moeten meer potentieel verdachte transacties worden gemeld.

Excel-tutorial: lege cellen verwijderen zonder fouten te maken

Excel-tutorial: lege cellen verwijderen zonder fouten te maken

Er is een eenvoudige manier om lege cellen uit een spreadsheet te verwijderen, maar daarmee verlies je in de regel ook rijen waar relevante gegevens in kunnen staan. Cm: kijkt naar een aantal mogelijke oplossingen.

Lange wachttijd fiscus bij bezwaar ingetrokken betalingsregeling

Lange wachttijd fiscus bij bezwaar ingetrokken betalingsregeling

Door capaciteitsproblemen bij de Belastingdienst wachten sommige ondernemers lang op antwoord over hoe het nu zit met hun coronaschulden. Door een toename aan bezwaarschriften, is de doorlooptijd van beoordeling van verzoeken en bezwaren opgelopen.

Vertrouwen industrie stijgt, maar producenten vinden orderpositie klein

Vertrouwen industrie stijgt, maar producenten vinden orderpositie klein

Producenten in de industrie hebben steeds meer vertrouwen en zijn minder negatief over de voorraden gereed product. Wel ligt het vertrouwen in juni nog onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.

Handelsbedrijf Acomo benoemt nieuwe cfo

Handelsbedrijf Acomo benoemt nieuwe cfo

Acomo, een internationale organisatie die handelt in plantaardig voedsel, stelt Mirjam van Thiel aan als nieuwe cfo. Ze wordt vanaf 1 oktober 2024 Executive Director en bestuurslid van het bedrijf.

Rijksinkomsten uit Vpb stijgen sneller dan bbp-groei

Rijksinkomsten uit Vpb stijgen sneller dan bbp-groei

De inkomsten uit de vennootschapsbelasting (Vpb) stegen sneller dan het bbp. De Rijksoverheid haalde vorig jaar 47,5 miljard euro op uit de Vpb, wat in 2018 nog 23,6 miljard euro was.

Webinar Payhawk: zo maak je scope 3-emissies inzichtelijk

Webinar Payhawk: zo maak je scope 3-emissies inzichtelijk

De CSRD-richtlijn verplicht organisaties om vanaf 2024 te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Voor het verzamelen van data over scope 1 en 2 waren al langer richtlijnen, maar de schoen begint te wringen bij scope 3. Dat gaat over de data uit de gehele waardeketen. Hoe verzamel je die data? Die vraag wordt beantwoord tijdens een webinar van Payhawk op 10 juli.

5 e-learnings over CSRD voor lezers van cm:

5 e-learnings over CSRD voor lezers van cm:

De cursussen van Finance Academy E-learning zijn ook toegankelijk voor digitale abonnees van cm:. Hier zijn vijf e-learnings die je handvatten geven om ESG-rapportage in goede banen te leiden.

CSRD: houd de rapportage beheersbaar

CSRD: houd de rapportage beheersbaar

Rapporteren op duurzaamheid is een harde eis aan het worden, maar veel bedrijven zien beren op de weg en raken daardoor verlamd. 'Begin klein en bouw het steeds verder uit,' zegt Terése Hammarsten van duurzaamheidsplatform Worldfavor over de rapportage van niet-financiële informatie.

cm: nieuwspanel: het is maar een spelletje - finance-team als voetbalteam

cm: nieuwspanel: het is maar een spelletje - finance-team als voetbalteam

Bij het schrijven van deze column zitten we in de startfase van het Europees Kampioenschap voetbal. Naast dat ik een fanatiek voetbalkijker ben - ik roep wel 'het is maar een spelletje', maar zo schijn ik me niet te houden tijdens de wedstrijd - kijk ik ook altijd vanuit het oogpunt van  individuele- en teamprestaties die het ene team sterker en succesvoller maken dan het andere team.

Mkb: 'Kosten en lasten CO2-rapportageplicht disproportioneel'

Mkb: 'Kosten en lasten CO2-rapportageplicht disproportioneel'

Het mkb is niet te spreken over de CO2-rapportageplicht die vanaf volgende week geldt. Ondernemers vinden de administratieve last en de kosten te hoog en zeggen in gesprek te zijn met de overheid over de uitvoering.

RvS wil twee wetten uit Fiscale verzamelwet 2025 halen

RvS wil twee wetten uit Fiscale verzamelwet 2025 halen

De Raad van State adviseert het kabinet om twee wetten uit de Fiscale verzamelwet 2025 te halen, omdat de ene tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens indruist en de andere onvoldoende gerechtvaardigd en gemotiveerd is.