Alles over Belastingplan 2024

Fiscus niet uitgerust voor verwantschapsonderzoek BOR-aanpassing

Fiscus niet uitgerust voor verwantschapsonderzoek BOR-aanpassing

De Belastingdienst denkt dat een aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een groot risico tot procesverstoring met zich meebrengt. Onder de...

5 vragen over de versoberde 30%-regeling

5 vragen over de versoberde 30%-regeling

De 30%-regeling is afgetopt op de Wet normering topinkomens en de Belastingdienst ontvangt vragen van ondernemers over aspecten van deze versobering....

Belastingplan 2024: 12 fiscale veranderingen (en 2 die niet doorgaan)

Belastingplan 2024: 12 fiscale veranderingen (en 2 die niet doorgaan)

Het pakket Belastingplan 2024 is eind oktober door de Tweede Kamer geloodst en inmiddels ook goedgekeurd in de Eerste Kamer. Er is wel een aantal...

Belastingplan 2024 bijna helemaal door Eerste Kamer

Belastingplan 2024 bijna helemaal door Eerste Kamer

Het pakket Belastingplan 2024 is grotendeels door de Eerste Kamer. De Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit kon geen meerderheid...

Dit staat er in de eerste Nieuwsbrief loonheffingen 2024

Dit staat er in de eerste Nieuwsbrief loonheffingen 2024

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief loonheffingen 2024 gepubliceerd. Hierin staan nieuwe regels voor het toepassen van loonheffingen. Cm:...

Najaarsnota: Minder inkomsten en lagere uitgaven

Najaarsnota: Minder inkomsten en lagere uitgaven

Dit jaar is er 4,3 miljard euro minder binnengekomen bij de Rijksoverheid dan begroot, zo blijkt uit de Najaarsnota. Omdat het niet mogelijk bleek om...

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel pakket Belastingplan 2024 aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel pakket Belastingplan 2024 aan

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de 15 wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en Wet minimumbelasting 2024.

Hoe zit het met de afschaffing giftenaftrek in de Vpb?

Hoe zit het met de afschaffing giftenaftrek in de Vpb?

De giftenaftrek voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) in de vennootschapsbelasting staat op het punt van afschaffing. Tenminste, als het...

Minimumuurloon: goed idee, maar zorgt voor scheefgroei en complexiteit

Minimumuurloon: goed idee, maar zorgt voor scheefgroei en complexiteit

De Prinsjesdagstukken bevestigen dat de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 doorgaat. Een goede wet, vinden experts, maar...

Al het subsidienieuws van Prinsjesdag 2023

Al het subsidienieuws van Prinsjesdag 2023

In de nieuwe Rijksbegroting staat ook weer de nodige informatie over subsidies in 2024. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor financials op...