Alles over Cash management

Werkkapitaal: hoe zit het ook alweer?

Werkkapitaal: hoe zit het ook alweer?

Hoe zit het ook alweer met het werkkapitaal? In een serie artikelen op cmweb en videocursussen op Finance Academy E-learning gaat universitair...

Wat is cross currency liquidity management?

Wat is cross currency liquidity management?

Het belang van cross currency of cross border liquidity management is door de toenemende internationalisering en renteontwikkelingen alsmaar groter...

Werkkapitaalbeheer (10): Balanslezen door de bril van een bankier

Werkkapitaalbeheer (10): Balanslezen door de bril van een bankier

Bij het verstrekken van een lening voor werkkapitaal leunt de bank zwaar op de jaarverslaggeving. Toch zal de bank veelal met een andere blik naar de...

Werkkapitaalbeheer (9): Cash cushion: stootkussen voor financieel onzekere tijden

Werkkapitaalbeheer (9): Cash cushion: stootkussen voor financieel...

De cashpositie is een in de literatuur relatief onderbelicht onderdeel van het netto werkkapitaal. Hoe is de post liquide middelen (LM, cash assets)...

Werkkapitaalbeheer (8): Werkkapitaal versus werkzaam vermogen

Werkkapitaalbeheer (8): Werkkapitaal versus werkzaam vermogen

In de praktijk leven er veel misverstanden rond het begrip 'werkzaam vermogen'. De term wordt vaak ten onrechte gebruikt voor het begrip...

Dynamisch werkkapitaalbeheer (7): Cashflowbegrippen: wat is free cashflow?

Dynamisch werkkapitaalbeheer (7): Cashflowbegrippen: wat is free...

In de praktijk van het financieel management worden naast de netto kasstroom nog enkele andere cashflow begrippen gehanteerd die allemaal een eigen...

Dynamisch werkkapitaalbeheer (6): Cashflows

Dynamisch werkkapitaalbeheer (6): Cashflows

De dynamische methode van werkkapitaalbeheer is gebaseerd op stroomgrootheden, zoals cashflows. Hoe berekent u deze volgens verschillende methoden?...

Risk return trade-off for working capital: conservatief, actief en agressief werkkapitaalbeheer

Risk return trade-off for working capital: conservatief, actief en...

De risk return trade-off for working capital-methode is een alternatieve vorm van werkkapitaalbeheer. Een methode waarbij de impact van veranderingen...

Werkkapitaalanalyse en beheer (4): CCC: Procesmatige benadering van werkkapitaalbeheer

Werkkapitaalanalyse en beheer (4): CCC: Procesmatige benadering van...

De procesmatige benadering van het werkkapitaalbeheer staat bekend als de dynamische methode. Welke processoorten kunnen hiertoe onderscheiden worden...

Wat is cash-balancesmanagement?

Wat is cash-balancesmanagement?

Bankrekeningenbeheer, of cash-balancesmanagement, is een niet te veronachtzamen onderdeel van cashmanagement dat tot blijvende aandacht dwingt. Maar...