Alles over SER

SER: reken bij regeerakkoord effect op gezondheid en zorg mee

SER: reken bij regeerakkoord effect op gezondheid en zorg mee

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept een nieuw kabinet op om dingend meer werk te maken van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid....

Iets meer vrouwen in de top, maar diversiteit blijft ver achter

Iets meer vrouwen in de top, maar diversiteit blijft ver achter

In besturen nam het percentage vrouwen toe van 13,8 procent in 2020 naar 14,7 procent in 2022. In RvC's ligt het aandeel vrouwen een stuk hoger, maar...

SER: Veranderende wetgeving arbeidsmarkt mag niet vertragen

SER: Veranderende wetgeving arbeidsmarkt mag niet vertragen

De Sociaal-Economische Raad (SER) drukt de Tweede Kamer op het hart om de klimaataanpak en maatregelen voor de arbeidsmarkt door te laten gaan,...

Maatregelen voor de arbeidsmarkt: dit zijn de plannen

Maatregelen voor de arbeidsmarkt: dit zijn de plannen

In een lijvige Kamerbrief zet minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiteen welke maatregelen er aankomen voor het verbeteren van...

Rutte wil vervangen langdurig zieke werknemer in tweede jaar mogelijk maken

Rutte wil vervangen langdurig zieke werknemer in tweede jaar mogelijk...

Minister-president Rutte wil dat het makkelijker wordt voor ondernemers om als een werknemer langdurig ziek is een andere vaste werknemer aan te...

Grote NV verplicht tot man/vrouw-balans in de top

Grote NV verplicht tot man/vrouw-balans in de top

Een nieuwe wet zorgt ervoor dat grote NV's voortaan streven naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in de toplaag van de...

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet wil het aandeel vrouwen en de culturele diversiteit in de top van organisaties vergroten. Daarom neemt het de aanbevelingen van het...