Alles over Treasurybeheer

Zo werkt modified duration voor de waardering van balansposten

Zo werkt modified duration voor de waardering van balansposten

De hoge inflatie dwingt ondernemingen en financiële instellingen zorgvuldiger te kijken naar de invloed van renterisico's op het resultaat en de...

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Een aan populariteit winnend instrument om risico's van toekomstige rentebewegingen te beteugelen is de collar. Een over the counter of...

Bankrelatiemanagement: eisen aan informatievoorziening en houvast aan de cijfers

Bankrelatiemanagement: eisen aan informatievoorziening en houvast aan...

Banken vormen voor ondernemingen een onmisbare schakel in het economisch verkeer. De wijze waarop banken en ondernemingen met elkaar zakendoen is...

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

De veel gehanteerde term financiële markten is een containerbegrip. De term roept verwarring op. Enige ordening is dan ook behulpzaam.

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op vermogensmarkten

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op...

De opzet, intensiteit en structuur van het Europese bankentoezicht heeft verstrekkende gevolgen voor de banken en hun accountant. Gezien de noodzaak...

Negatieve rente verdwijnt: welke tactieken zijn blijvend?

Negatieve rente verdwijnt: welke tactieken zijn blijvend?

Positieve rente staat op het punt terug te keren. Negatieve rente ligt bijna weer achter ons. Diverse bedrijven hebben de laatste jaren tactieken...

Marges (3): De betekenis van investerings- en financieringsratio's

Marges (3): De betekenis van investerings- en financieringsratio's

Dit laatste artikel over ratio's bespreekt nog twee categorieën. Dat zijn enerzijds de investeringsratio's en anderzijds de financieringsratio's. Een...

Dit moet u weten over een interne kredietaanvraag

Dit moet u weten over een interne kredietaanvraag

De controller vervult een belangrijke rol in de contacten met de bank bij een kredietacceptatieproces. Solide financiu00eble kennis gepaard aan...

Hedgefondsen: nog steeds de hyena's van de financiële markten?

Hedgefondsen: nog steeds de hyena's van de financiële markten?

De coronacrisis werpt zijn schaduw vooruit. Hedgefondsen nemen hun posities in om straks te profiteren van sectoren die zijn lamgeslagen door een...

Risico's in de driehoek loan based crowdfunding

Risico's in de driehoek loan based crowdfunding

De platformeconomie groeit en bloeit. Exponent van die onstuimige groei zijn de online crowdfunding platforms (CF-platforms). Deze platforms koppelen...