Alles over Vpb

Hoe zit het met de afschaffing giftenaftrek in de Vpb?

Hoe zit het met de afschaffing giftenaftrek in de Vpb?

De giftenaftrek voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) in de vennootschapsbelasting staat op het punt van afschaffing. Tenminste, als het...

Een derde bedrijven worstelt met winstgevendheid door lastenverzwaring

Een derde bedrijven worstelt met winstgevendheid door lastenverzwaring

De lastenverzwaring in de vennootschapsbelasting die op 1 januari 2023 zijn ingevoerd, zorgt ervoor dat de winstgevendheid van bijna een op de drie...

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

De verhoging naar 10,5 procent van de belastingrente op de vennootschapsbelasting en bronbelasting is voorlopig even van de baan. Het kabinet vindt...

11 wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 januari 2023

11 wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 verandert het een en ander voor ondernemers, onder meer wat betreft belastingen, vrijstellingen, lonen en de energieplicht voor...

5 essentiële zaken om nog voor het einde van het jaar te regelen

5 essentiële zaken om nog voor het einde van het jaar te regelen

Door de drukte met het oog op de jaarafsluiting, is het snel gebeurd dat een paar jaarlijks terugkerende zaken tussen wal en schip te raken. Dit zijn...

Vennootschapsbelasting: dit zijn de Vpb-tarieven in 2023

Vennootschapsbelasting: dit zijn de Vpb-tarieven in 2023

Met de komst van het Belastingplan 2023 is duidelijk geworden wat de nieuwe tarieven van de vennootschapsbelasting zijn. Meer ondernemers gaan het...

'Lastenverzwaring Belastingplan 2023 veroorzaakt liquiditeitsproblemen'

'Lastenverzwaring Belastingplan 2023 veroorzaakt...

De lastenverzwaringen bij ondernemers, onder meer de verhoogde tarieven in de vennootschapsbelasting, zorgen met een recessie voor de deur voor...

9 zaken die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2022

9 zaken die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2022

Over het Belastingplan 2023 is al het een en ander bekend, maar er kan nog veel veranderen volgende week. Met een slag om de arm zijn dit enkele voor...

'Vpb omhoog om koopkrachtpakket te betalen'

'Vpb omhoog om koopkrachtpakket te betalen'

De regering trekt zo'n 15 miljard euro uit om het verlies aan koopkracht voor Nederlanders te beperken. Een van de plannen zou zijn om het...

Vennootschapsbelasting: dit is het nieuwe Vpb-tarief

Vennootschapsbelasting: dit is het nieuwe Vpb-tarief

Het kabinet is voornemens om meer bedrijven in het hoge tarief van de vennootschapsbelasting te laten vallen. De schijfgrens gaat met bijna twee ton...