Alles over Management accounting

Dennis Vink: 'Financieel leiderschap gaat over ingrijpen als dat nodig is'

Dennis Vink: 'Financieel leiderschap gaat over ingrijpen als dat...

Financieel leiderschap draait om ingrijpen als dat financieel noodzakelijk is. En de rug recht houden. Tijdens de leergang daarover, presenteren...

5 vragen over de CSRD

5 vragen over de CSRD

Duurzaamheidsrichtlijn CSRD wordt momenteel verankerd in nationale wetgeving. Grote bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive...

Vloedgolf aan regels zorgt voor inhaalslag duurzaamheid

Vloedgolf aan regels zorgt voor inhaalslag duurzaamheid

Met de Green Deal en de daarmee samenhangende vloedgolf aan richtlijnen zorgt de Europese Unie voor een enorme inhaalslag in duurzaamheid. Finance...

Verhoging controlegrenzen over boekjaar 2023 een feit

Verhoging controlegrenzen over boekjaar 2023 een feit

De verhoging van de controlegrenzen, waardoor minder ondernemingen controleplichtig zijn, kan snel worden ingevoerd. De Raad van State heeft geen...

RJ-Uiting 2024-2: aanpassingen door Wet toekomst pensioenen

RJ-Uiting 2024-2: aanpassingen door Wet toekomst pensioenen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt aanpassingen in Richtlijn 610 'Pensioenfondsen' voor naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen. De...

Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken

Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken

Grote multinationals moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting ze betalen. Dat gaat volgens schattingen in Nederland om 3000...

Ebit per klant: wie levert winst op?

Ebit per klant: wie levert winst op?

Welke klanten of klantgroepen dragen het meest bij aan de winst? Waar moet je je prijzen verhogen en van welke klanten moet je afscheid nemen? Veel...

Wat zijn cirkelberekeningen in de jaarrekening?

Wat zijn cirkelberekeningen in de jaarrekening?

De winstbepaling voor de jaarrekening is doorgaans een simpel optellen en aftrekken van baten en lasten. Niet echt hogere wiskunde. In sommige...

Meeste gemeenten krijgen begroting niet sluitend

Meeste gemeenten krijgen begroting niet sluitend

Hoewel terugkijkend de begroting van de meeste gemeenten goed was, verwachten deskundigen een aantal financieel zware jaren voor gemeenten. Het...

RJ-Uiting 2024-1: SFDR en op te nemen informatie in bestuursverslag

RJ-Uiting 2024-1: SFDR en op te nemen informatie in bestuursverslag

In RJ-bundel jaareditie 2024 is aandacht besteed aan de EU-Taxonomieverdordening en de EU-SFDR. De Raad voor de Jaarverslaggeving staat hier in de...