G4-gemeenten initiëren leergang Toekomstbestendige Controller

G4-gemeenten initiëren leergang Toekomstbestendige Controller
Chris van Wamelen en Mert Tirgil, initiatiefnemers van de leergang Toekomstbestendige Controller.

De publieke sector zit in een dynamische transitiefase. Deze complexe en snel veranderende omgeving vraagt om een wendbare publieke organisatie en ook om een andere invulling controlfunctie. Daarom hebben de G4 gemeenten, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, de leergang Toekomstbestendige controller samengesteld.

De publieke sector zit in een dynamische transitiefase. Deze complexe en snel veranderende omgeving vraagt om een wendbare publieke organisatie en ook om een andere invulling controlfunctie. Daarom hebben de G4 gemeenten, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, de leergang Toekomstbestendige Controller samengesteld.

De initiatiefnemers van de leergang Mert Tirgil (projectleider) en Chris van Wamelen (programmamanager), werkzaam bij de gemeente Den Haag, zien dat de controlfunctie binnen de publieke sector aan het veranderen is: 'Waar wij voorheen vooral gericht waren op het rapporteren en het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen, zien wij dat het strategisch adviseren over het realiseren van bestuurlijke doelstellingen steeds belangrijker wordt. Om breder te kijken dan alleen de ontwikkeling van de Haagse Controller hebben we contact gezocht met de andere G4-gemeenten.' In samenwerking met de RC-opleiding van de Erasmus Universiteit is de leergang Toekomstbestendige Controller ontwikkeld.

Wat houdt de leergang Toekomstbestendige Controller in?

De leergang Toekomstbestendige Controller bestaat uit een reeks van acht verschillende masterclasses. Het curriculum is in samenwerking met de G4-gemeenten en de RC-opleiding van de Erasmus universiteit ontwikkeld. Met de leergang wordt de controller zich bewust van de kennis en vaardigheden die passen bij een business controller binnen de gemeentelijke werkomgeving. De controller ervaart wat de nieuwe aspecten betekenen voor de eigen functie, nu en in de toekomst.

'Tijdens de masterclasses worden thema’s als optimalisatie P&C-cyclus, Waardemanagement & Beleidscontrol en Soft Controls behandeld'

'Er wordt gewerkt vanuit het programma van de post-master registercontroller (RC) in combinatie met actuele casuïstiek van de G4 gemeenten', zegt Arno Geurtsen, directeur opleiding Register Controller van de Erasmus Universiteit. De opleiding start met een persoonlijk ontwikkelplan en eindigt met een integratieopdracht. Uniek aan het programma is dat de deelnemers na het doorlopen weten hoe zij in een gemeentelijke context hun nieuwe rol als business controller beter kunnen invullen, en hoe ze dit ook daadwerkelijk op kunnen pakken.

De leergang duurt in totaal acht maanden. Tijdens de masterclasses worden thema’s als optimalisatie P&C-cyclus, Waardemanagement & Beleidscontrol en Soft Controls behandeld. Ze worden door verschillende hoogleraren en docenten verzorgd en bestaan uit zowel een theoretisch deel als een praktijkdeel waarbij casussen uit de praktijk centraal staan. Het proces wordt afgerond met een integratiecase. De controllers krijgen een certificaat van de Erasmus Universiteit en ze kunnen 128 PE-punten behalen en een vrijstelling krijgen voor de RC-opleiding.

Aan de leergang doen 32 business controllers mee, verdeeld over de G4-gemeenten. Onlangs is gestart met een kick-off bijeenkomst om elkaar te leren kennen en de eerste masterclass met als thema optimalisatie P&C-cyclus heeft plaatsgevonden. Een gedeeld beeld is dat de controllers hun strategische adviesrol graag willen oppakken, maar hier in de praktijk nog niet voldoende aan toe komen.

Lees ook: Een toekomstbestendige controlfunctie

Reacties vanuit de G4-gemeenten

In alle vier de deelnemende gemeenten is de doorontwikkeling van control een actueel onderwerp en spelen er diverse vraagstukken op dit vlak. De leergang is binnen de vier gemeenten enthousiast ontvangen. Vooral de combinatie van theorie, een actuele praktijkcase en kennisdeling met G4-collega’s spreekt aan.

Controllers van de gemeente Den Haag hebben ruim een jaar geleden samen met de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de toekomst van de controlfunctie, wat heeft geleid tot een visie op de toekomstbestendige Haagse controller. Mathijs Dik, programmamanager doorontwikkeling financiën en control bij de gemeente Den Haag: 'Fantastisch dat deze visie en onze inspanningen nu hebben geleid tot deze leergang.'

leergang Toekomstbestendige Controller
Van Links naar rechts: Arno Geurtsen, Mariënte Meinema, Linda Fledderus, Chris van Wamelen, Annet Bots en Mathijs Dik.

'Geweldig dat wij deze leergang van de toekomstbestendige controller in G4-verband en in samenwerking met de Erasmus Universiteit kunnen aanbieden', zegt Linda Fledderus, manager control van de gemeente Amsterdam. 'In de praktijk zijn de G4-gemeenten allemaal net wat anders georganiseerd terwijl er veel vergelijkbare vraagstukken liggen. De verantwoordelijkheid van control is veel breder dan alleen de financiën. De leergang is een hele mooie kans voor de G4-controllers om kennis op het gebied van control te verrijken en tegelijkertijd te leren van elkaar en een netwerk op te bouwen.' Annet Bots, clustercontroller van de gemeente Rotterdam, geeft aan dat G4 brede leergang past en parallel loopt met de doorontwikkeling van de rol van business controller bij de gemeente Rotterdam.

Voor de gemeente Utrecht komt deze leergang precies op het goede moment, volgens Mariënte Meinema (Senior Controller) en Marjan Verduijn (Businesscontroller Ruimte). Beiden zijn werkzaam bij de gemeente Utrecht. 'Dit past heel goed bij de doorontwikkeling van control binnen de gemeente. Vooral de combinatie van theorie, het samen aan de slag gaan met actuele praktijkvraagstukken, het uitwisselen van kennis en deelname aan dit netwerk maakt deze leergang uniek en interessant. Er is veel animo onder de controllers om hieraan deel te nemen.'

Dit artikel is ingezonden door de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.