cm: nieuwspanel: Lessen voor de Financieel Professional vanuit Marketing en Operations

cm: nieuwspanel: Lessen voor de Financieel Professional vanuit Marketing en Operations

Finance draait om het vertalen van getallen naar zinvolle inzichten, maar dat is zelden een zwart-wit proces. Marketeers zijn meesters in het begrijpen van menselijk gedrag, het analyseren van de markttrends en het inspelen op emotionele drijfveren. De financiële professional kan hiervan leren.

Na alle berichten in de media over inflatie domineert nu deze vraag: komt er een recessie aan of is er al sprake van een recessie? Conjuncturele pieken en dalen komen en gaan, om in te spelen op veranderingen is het van belang om bruggen te bouwen tussen Finance, Marketing en Operations. In de wereld van feiten en cijfers, waar de heerschappij van getallen soms de subtiliteit van menselijke interacties lijkt te overschaduwen, kunnen financiële professionals leren van marketeers en operations managers. Terwijl de financiële wereld draait om nauwkeurigheid, rendement en risicobeheer, hebben de disciplines van Marketing en Operations iets waardevols te bieden wat een balans kan brengen tussen de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van ondernemen.

Bij Finance draait het om het vertalen van getallen naar zinvolle inzichten, maar dat is zelden een zwart-wit proces. Marketeers zijn meesters in het begrijpen van menselijk gedrag, het analyseren van de markttrends en het inspelen op emotionele drijfveren. De financiële professional kan hiervan leren door niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar het verhaal erachter. Net zoals een marketeer de nuances van consumentengedrag onderzoekt om een product effectiever te positioneren, zo kan een financieel expert dieper graven om de trends achter de cijfers te begrijpen en zo een overtuigender financieel verhaal te vertellen.

Laten we niet vergeten dat achter elk financieel rapport een bedrijfsoperatie schuilt die de motor van inkomsten en groei aandrijft. Operations managers zijn bedreven in het organiseren van processen, het stroomlijnen van workflows en het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit. Dit kan inspiratie bieden  voor financiële professionals: net zoals operations managers de efficiëntie maximaliseren, moeten financiële beslissingen ook gericht zijn op het optimaliseren van de middelen. Een dergelijke synergie tussen financiën en operaties kan leiden tot een duurzame groei, waarbij elke uitgave en investering nauwkeurig bijdraagt aan het grotere geheel.

Tegelijkertijd moeten we de creatieve vonk van marketeers niet over het hoofd zien. Marketing draait om het opbouwen van merken en het creëren van een emotionele band met klanten. Financiële professionals kunnen deze focus op klantrelaties overnemen. Klanten zijn niet alleen cijfers in een spreadsheet, maar individuen met behoeften en verlangens. Door financiële beslissingen te bekijken vanuit het perspectief van klantwaarde, kunnen financiële professionals een dieper begrip ontwikkelen van hoe hun acties de klantloyaliteit en merkreputatie beïnvloeden. Terwijl financiële prognoses en budgetten een houvast vormen van elk bedrijf, kunnen ze soms rigide worden. Dit is waar de kunst van marketing in beeld komt. Marketeers begrijpen dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen cruciaal zijn in een snel veranderende markt. Financiële professionals kunnen deze lenigheid omarmen door scenario-analyses en ‘wat-als’-modellen toe te passen. Zo zijn ze voorbereid zijn op onverwachte veranderingen en snel reageren op nieuwe kansen, net zoals een marketeer een campagne aanpast op basis van realtime feedback.

Laten we tenslotte niet vergeten dat het succes van elke organisatie niet alleen wordt gemeten in winst, maar ook in maatschappelijke impact. Hier kunnen zowel marketeers als operations managers een wijze les bieden. Een marketingstrategie die inspeelt op maatschappelijke waarden en een duurzame benadering van bedrijfsvoering weerspiegelt, kan niet alleen goodwill genereren, maar ook financiële prestaties verbeteren. Operations managers kunnen dit omarmen door duurzaamheid te integreren in de supply chain en processen. Financiële professionals kunnen op hun beurt deze benaderingen vertalen in meetbare organisatie- én maatschappelijke resultaten en deze communiceren aan investeerders en belanghebbenden.

Samenwerking krijgt daarmee een basis en door samenspel kan waarde worden toegevoegd. De Marketeer, met zijn begrip van trends en klantgedrag, stippelt de route uit voor een strategische verschuiving. De Operations manager heeft een plan om de effectiviteit van de operatie te vergoten en de efficiëntieverbeteringen geïdentificeerd die de winstgevendheid kunnen vergroten. De Financial professional weeft dit alles samen met een financiële strategie die de haalbaarheid en impact van deze veranderingen kwantificeert.

Wekelijks kijkt een professional uit ons cm: nieuwspanel terug op het nieuws. Deze week: Peter Visscher is programmamanager bij LOI Hogeschool en bestuurslid van het SRFA.

Peter Visscher

Peter Visscher

Programmamanager bij LOI Hogeschool en bestuurslid van het SRFA