cm: nieuwspanel: De kracht - en het belang van interne beheersing in het mkb

cm: nieuwspanel: De kracht - en het belang van interne beheersing in het mkb

Hoewel boekhoudschandalen in het mkb minder vaak voorkomen dan in grote multinationale ondernemingen, zijn er nog steeds incidenten geweest waarbij mkb-bedrijven betrokken waren bij frauduleuze boekhoudpraktijken of andere vormen van financiële misstanden. Het is echter belangrijk om op te merken dat dergelijke gevallen vaak minder publiciteit krijgen dan schandalen in grote bedrijven vanwege de kleinere omvang en minder prominente positie van mkb-bedrijven.

Enkele (recente) voorbeelden van boekhoudschandalen in het mkb:

  • Fraude door dga’s / managers: In sommige gevallen zijn dga’s of managers van mkb-bedrijven betrokken bij frauduleuze activiteiten, zoals het opzettelijk manipuleren van financiële gegevens om de prestaties van het bedrijf beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Voorbeelden zijn het verhogen van winsten, het verbergen van verliezen of het misbruiken van bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gewin.
  • Onnauwkeurige financiële rapportages: Administratieve fouten, gebrek aan interne controlemaatregelen of onvoldoende toezicht kunnen leiden tot foutieve, onnauwkeurige en onbetrouwbare financiële rapportages. Dit kan het resultaat zijn van nalatigheid, onvoldoende kennis van boekhoudkundige principes of verslaggevingsregels of bewuste pogingen om de werkelijke financiële positie van het bedrijf te verdoezelen.
  • Fraude door externe partijen: Mkb-bedrijven kunnen ook slachtoffer worden van frauduleuze praktijken door externe partijen, zoals klanten, leveranciers of zelfs boekhouders of accountants. Dit kan variëren van valse facturering tot identiteitsdiefstal en andere vormen van financiële fraude.

Het is belangrijk voor mkb-bedrijven om proactieve maatregelen te nemen om het risico op boekhoudschandalen te verminderen, zoals het implementeren van sterke interne controleprocedures, het periodiek (laten) uitvoeren van audits, het bevorderen van een cultuur van ethiek en integriteit binnen het bedrijf en het investeren in opleidingen en bewustwording op het gebied van financiële compliance en fraudepreventie.

Een sterke interne beheersing is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van de financiële verslaggeving, het voorkomen van fraude en het bevorderen van operationele efficiëntie en effectiviteit. MKB-bedrijven zijn vaak kwetsbaar voor interne en externe bedreigingen vanwege hun kleinere omvang en beperkte(re) middelen. Een gebrek aan aandacht voor interne beheersing kan tevens leiden tot een verhoogd risico op fouten in de financiële verslaggeving, misbruik van middelen, inefficiënte bedrijfsprocessen en zelfs reputatieschade.

Door meer aandacht te besteden aan interne beheersing kunnen mkb-bedrijven:

  • Betrouwbaardere financiële verslaggeving produceren: Sterke interne controlesystemen helpen bij het identificeren en corrigeren van fouten in de financiële verslaggeving, waardoor het vertrouwen van investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden wordt vergroot.
  • Risico's verminderen: Een goed ontworpen interne beheersingsomgeving kan helpen bij het identificeren, evalueren en beperken van operationele, financiële en compliance risico's die het bedrijf kunnen bedreigen.
  • Kosten besparen: Effectieve interne beheersing kan helpen bij het verminderen van kosten door het voorkomen van verlies als gevolg van fraude, fouten en inefficiënte processen.
  • Compliance waarborgen: Sterke interne beheersing zorgt ervoor dat het bedrijf voldoet aan relevante wet- en regelgeving, wat juridische en financiële gevolgen van non-compliance kan voorkomen.

De mate waarin de dga en/of het management van mkb-bedrijven aandacht dient te besteden aan interne beheersing kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de sector, de grootte van het bedrijf, de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten en de regelgevende omgeving. Over het algemeen hebben mkb-bedrijven niet altijd dezelfde middelen of expertise als grote ondernemingen, wat de aandacht voor interne beheersing kan beïnvloeden.

Naarmate mkb-bedrijven groeien en meer worden blootgesteld aan externe stakeholders, zoals investeerders, crediteuren en regelgevende instanties, dient de onderneming ook meer aandacht voor interne beheersing te hebben. De inrichting van sterke interne controles en governance structuren kan bijdragen aan het vertrouwen van externe belanghebbenden in de financiële gezondheid en betrouwbaarheid van het bedrijf.

Bovendien kan externe druk, zoals wettelijke vereisten of de behoefte aan financiering, mkb-bedrijven aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan interne beheersing. Regelgevende instanties kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de interne controle en financiële verslaggeving van bepaalde bedrijven, wat hen dwingt om hun interne beheersing te versterken.

Het is van cruciaal belang voor mkb-bedrijven om interne beheersing serieus te nemen, omdat het helpt om operationele efficiëntie te verbeteren, fraude en misbruik te voorkomen, de betrouwbaarheid van financiële rapportage te waarborgen en het vertrouwen van belanghebbenden te behouden. Het investeren in interne beheersing kan op lange termijn helpen om de stabiliteit en groei van een mkb-bedrijf te ondersteunen.

Wekelijks kijkt een professional uit ons cm: nieuwspanel terug op het nieuws. Deze week: Mark van Kempen Msc RA, bestuurslid SRFA.

Lees meer over

Mark van Kempen

Mark van Kempen