AI in de bedrijfsvoering: 3 voordelen voor financiële organisaties

AI in de bedrijfsvoering: 3 voordelen voor financiële organisaties

Overal in het bedrijfsleven wordt inmiddels dankbaar gebruikgemaakt van artificiële intelligentie (AI). Maar de meest waardevolle toepassingen van AI zijn zichtbaar in de financiële sector, waar deze nieuwe technologie voor een aantal significante voordelen zorgt: geautomatiseerde workflows, betere beveiliging van data, en snellere fraudedetectie. Daarnaast helpt het ook bij het voldoen aan boekhoudkundige wetten en regels.

Toch zijn financeprofessionals soms huiverig om nieuwe technologieën en processen te integreren. Dat blijkt uit een recent Gartner-rapport: 61 procent van de financeprofessionals heeft geen plannen om AI te implementeren. Degenen die hier al wel mee bezig zijn, bevinden zich vaak nog in een pril stadium. Deze relatief lage adoptie heeft mogelijk te maken met het feit dat financeteams in sterk gereguleerde omgevingen werken, waar goedkeuringsprocessen voor de implementatie van nieuwe technologieën veel tijd kosten. Daarnaast bestaan er ook zorgen over de hoogte van de investering en een mogelijke verstoring van werkprocessen.

Wie zich echter verdiept in het potentieel van AI, ontdekt dat de inzet ervan in workflows drie duidelijke voordelen voor financeteams met zich meebrengt.

Voordeel 1: tijdsbesparing door het automatiseren van handmatige processen

De vaak complexe, repetitieve en procesgestuurde workflows van finance-afdelingen zijn met behulp van AI heel goed te automatiseren. Denk hierbij aan: het digitaliseren van gegevens uit papieren facturen, het automatiseren van mutaties, en het opsporen van factuurfraude. Wanneer dit soort processen automatisch verlopen, hebben financeprofessionals meer tijd om zich te buigen over strategische vraagstukken.

Machine Learning (ML) gaat een stap verder bij het automatiseren van routinetaken. ML-modellen herkennen specifieke financiële kenmerken van individuele klanten in documenten en voeren die boekhoudkundige gegevens met een menselijke precisie in systemen in.

Voordeel 2: beter inzicht in processen en verbeterde controle dankzij LLM’s

Recente ontwikkelingen op het gebied van Large Language Models (LLM's) zorgen voor nieuwe AI-toepassingen in de financiële sector. LLM’s zijn een vorm van generatieve AI die op basis van enorme hoeveelheden data menselijke taal begrijpen, interpreteren en genereren. Dit is enorm waardevol in de financiële wereld, waar tijdige en nauwkeurige informatie een belangrijke rol speelt in besluitvormingsprocessen.

Een mooi praktijkvoorbeeld zijn AI-gestuurde chatbots, die tijdens een gesprek met een klant precies achterhalen wat hij of zij wil. Door data slim te interpreteren, zijn LLM’s in staat om de context van de klant te begrijpen en eenvoudige en complexe vragen snel te beantwoorden.

Een andere toepassing van LLM’s heeft betrekking op het stroomlijnen van processen. Financiële dienstverleners kunnen bijvoorbeeld documenten van hun klanten door LLM’s laten analyseren. Die halen er belangrijke informatie en nuances uit. En op basis daarvan geven ze advies bij een besluit dat een financeprofessional moet nemen. Zo kunnen LLM’s bij bijvoorbeeld een lening- of hypotheekaanvraag aan de hand van aangeleverde documentatie zelfstandig besluiten of de aanvrager ervoor in aanmerking komt. Dat bespaart behoorlijk wat tijd en verbetert de efficiëntie significant.

Voordeel 3: betere detectiemogelijkheden om fraude te voorkomen

Frauduleuze financiële activiteiten vormen een groeiend probleem voor onze samenleving. Uit berekeningen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bedroeg in 2022 de totale schade door fraude in het betalingsverkeer bijna 61 miljoen euro.

Met behulp van AI- en ML-modellen kunnen financeteams boekhoudkundige gegevens in realtime analyseren en patronen herkennen die kunnen wijzen op frauduleus gedrag. Door deze dynamische leerbenadering beschikken systemen altijd over de laatste gegevens en trends, waardoor de nauwkeurigheid en het reactievermogen bij het bestrijden van financiële fraude aanzienlijk worden verbeterd.

Deze modellen zijn vooral nuttig bij het opsporen van creditcardfraude, waar veel geld in omgaat en waarbij snel handelen van groot belang is. Door geavanceerde algoritmen te gebruiken, kunnen deze systemen onderscheid maken tussen normale uitgaven en afwijkingen die duiden op bedrog.

Bij het opsporen van creditcardfraude gebruiken financiële instellingen vaak de Superman-regel. Als er in korte tijd op twee ver uit elkaar gelegen locaties twee of meer transacties met dezelfde creditcard plaatsvinden, is er mogelijk sprake van fraude. De verklaring: alleen Superman kan zo snel zo ver komen.

Menselijke schakel blijft onmisbaar

De komende jaren zullen de mogelijkheden van AI op het gebied van efficiëntie, innovatie en concurrentiepositie voor de financiële wereld zichtbaarder worden. Dat zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen dat een organisatie kan overleven in een sterk concurrerende markt. Hoewel AI een revolutie in de financiële wereld teweeg zal brengen, zal de mens een onmisbare schakel blijven. Wij zijn immers essentieel voor het kritisch interpreteren van cijfers, inschatten van situaties, en goedkeuren van financiële overzichten en rapporten.

Lees meer over

David Soos is General Manager Nederland bij Moss