Alles over Accounting en verslaggeving

De grens over: 'Een uniforme werkwijze is essentieel'

De grens over: 'Een uniforme werkwijze is essentieel'

Internationalisering is aan de orde van de dag. Organisaties groeien uit hun jasje in Nederland en zien kansen in het buitenland. Waar moeten...

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Niet-financiële informatie: Bron van winst

Financiële rapportage worden door gebruikers als essentieel onderdeel voor het beoordelen van de economische gezondheid, winstgevendheid en het...

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde informatie over waardecreatie

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde...

Integrated reporting over het integraal sturen op en beheersen van de kritische succesfactoren en de verantwoording daarover aan investeerders en...

Kwaliteit accountantscontrole te verbeteren door relatief kleine ingrepen

Kwaliteit accountantscontrole te verbeteren door relatief kleine...

De kwaliteit van de accountantscontrole kan verbeterd worden door lastiger controletaken meer prioriteit te geven, leren en innoveren te bevorderen...

Wijziging IFRS inzake sale-and-leaseback

Wijziging IFRS inzake sale-and-leaseback

Onder IFRS is een aanpassing gedaan in IFRS 16 Leases over de verwerking van sale-and-leaseback. De aanpassing beoogt een onbedoeld effect rond de...

Datamanagement: kwaliteit gegevens bepaalt kwaliteit informatie

Datamanagement: kwaliteit gegevens bepaalt kwaliteit informatie

Gegevens worden beschouwd als het nieuwe goud van bedrijven. Een asset die je moet koesteren en goed managen. Hier lijkt een belangrijke rol...

Activeren van verplichtingen, activa en regelingen

Activeren van verplichtingen, activa en regelingen

Door het niet in de balans opnemen van verplichtingen, activa en regelingen kan een onderneming het vermogen en resultaat er rooskleuriger doen...

Stappenplan fast close:  Breng efficiency in het afsluit- en rapportageproces

Stappenplan fast close: Breng efficiency in het afsluit- en...

Organisaties die sneller over vitale informatie beschikken, zijn over het algemeen succesvoller dan organisaties die vijftien dagen of langer nodig...

Fiscale jaarrekening: de basis voor de winstaangifte

Fiscale jaarrekening: de basis voor de winstaangifte

Vennootschappen maken nu in de meeste gevallen twee jaarrekeningen. Een op commerciu00eble grondslag, de vennootschappelijke (commerciu00eble)...

10 pijnlijke spreadsheetfouten die problemen veroorzaakten

10 pijnlijke spreadsheetfouten die problemen veroorzaakten

Een foutje is snel gemaakt, vooral als er grote hoeveelheden data handmatig moeten worden aangepast. Het tikken van een 2 waar een 1 had moeten...