Alles over Controlling

Wat is ebitda?

Wat is ebitda?

In deze serie worden winstbegrippen helder uiteengezet. In dit artikel: wat is ebitda?

Wat is ebit of bedrijfsresultaat?

Wat is ebit of bedrijfsresultaat?

In deze serie worden winstbegrippen helder uiteengezet. In dit artikel: wat is ebit?

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde informatie over waardecreatie

Integrated reporting: Stappenplan om te komen tot geïntegreerde...

Integrated reporting over het integraal sturen op en beheersen van de kritische succesfactoren en de verantwoording daarover aan investeerders en...

Bankrelatiemanagement: eisen aan informatievoorziening en houvast aan de cijfers

Bankrelatiemanagement: eisen aan informatievoorziening en houvast aan...

Banken vormen voor ondernemingen een onmisbare schakel in het economisch verkeer. De wijze waarop banken en ondernemingen met elkaar zakendoen is...

Stappenplan voor het integreren van stakeholdersbelangen

Stappenplan voor het integreren van stakeholdersbelangen

Vandaag de dag wordt de continuïteit van een organisatie niet zozeer gerelateerd aan winst als wel aan het vermogen van de organisatie om toegevoegde...

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

De veel gehanteerde term financiële markten is een containerbegrip. De term roept verwarring op. Enige ordening is dan ook behulpzaam.

Kostenmanagement: zorg dat u deze zaken onder controle hebt

Kostenmanagement: zorg dat u deze zaken onder controle hebt

Effectief kostenmanagement draait om alle activiteiten die nodig zijn om de financiu00eble status in een project inzichtelijk te maken, te beheersen...

Wat betekenen de alfa en bèta in de creatie van aandeelhouderswaarde?

Wat betekenen de alfa en bèta in de creatie van aandeelhouderswaarde?

Voor veel ondernemingen is het creëren van rendement waarmee vermogensverschaffers tevreden zijn een van de belangrijkste doelstellingen van hun...

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op vermogensmarkten

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op...

De opzet, intensiteit en structuur van het Europese bankentoezicht heeft verstrekkende gevolgen voor de banken en hun accountant. Gezien de noodzaak...

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Een aan populariteit winnend instrument om risico's van toekomstige rentebewegingen te beteugelen is de collar. Een over the counter of...