Cijfers omzetten in strategisch managementadvies? 3 essentiële inzichten

Cijfers omzetten in strategisch managementadvies? 3 essentiële inzichten

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven verwachten dat de financiële afdeling meer doet dan alleen cijferverwerking. De afdeling zou moeten evolueren tot een strategische businesspartner die het management proactief adviseert. Ben jij klaar voor deze stap? In dit blog lees je alvast 3 dingen die je moet weten voor je deze transitie maakt.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven verwachten dat de financiële afdeling meer doet dan alleen cijferverwerking. De afdeling zou moeten evolueren tot een strategische businesspartner die het management proactief adviseert. Ben jij klaar voor deze stap? Deze 3 dingen moet je weten voor je deze transitie maakt. 

1. Een ‘scorekeeper’ is onmisbaar voor de ‘businesspartner’

Voor je als financiële afdeling transformeert tot een businesspartner, moet je weten dat vier rollen samen zorgen voor een vlot werkende financiële afdeling. Twee van die rollen zijn de businesspartner en de scorekeeper. Beide functies zijn nauw met elkaar verbonden, want een businesspartner kan in principe niet zonder een scorekeeper. We leggen je uit waarom dat zo is.

De businesspartner

De businesspartner is het strategische brein van de financiële afdeling. Hij of zij adviseert de directie over belangrijke financiële kwesties zoals investeringen en budgetten en vormt de link tussen de financiële afdeling en de rest van de organisatie. Door externe en interne informatie te verzamelen en te analyseren, zorgt de businesspartner voor nauwkeurige rapportages en analyses. Die vertaalt hij of zij naar heldere inhoudelijke presentaties, waarop de directie zich baseert om beslissingen te nemen.

De scorekeeper

De scorekeeper zorgt ervoor dat de boekhouding in orde is door (boekhoudkundige) processen te automatiseren en de efficiëntie te verbeteren. Door deze rol goed uit te voeren, zorgt de scorekeeper voor snellere en nauwkeurigere financiële rapportages die de businesspartner gebruikt in adviezen. De scorekeeper heeft veel kennis van de nodige systemen en technologieën om financiële informatie te verzamelen en te analyseren voor de businesspartner.

Beide rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Hoewel deze twee rollen heel verschillend lijken, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. De scorekeeper zorgt voor nauwkeurige en actuele data, terwijl de businesspartner die informatie gebruikt om datagedreven advies te geven. Samen zorgen ze ervoor dat de financiële beslissingen van de organisatie matchen met de doelen en prioriteiten van de organisatie. Wil je jouw financiële afdeling evolueren richting businesspartnering? Versterk je team dan met een accurate scorekeeper.

2. Een stevig financieel fundament is essentieel

Het is dus heel belangrijk dat de scorekeeper de juiste en actuele data aanlevert aan de businesspartner, vooral om ad hoc beslissingen te kunnen nemen. Wil je zeker zijn van betrouwbare en actuele data? Dan heb je een stevig financieel fundament nodig. Correcte data zijn namelijk het startpunt om financiële waarde, bedrijfsbrede waarde en maatschappelijke waarde te creëren. Daarom is het essentieel dat je financiële fundament op orde is. Maar hoe zorg je daarvoor? 

1. Gebruik een slim boekhoudprogramma

Een goed financieel fundament begint bij een efficiënt boekhoudprogramma dat snel en nauwkeurig financiële data verwerkt en verzamelt. Door het boekhoudprogramma te integreren met andere databronnen zoals een ERP-systeem of CBS-informatie, zorg je voor waardevolle bedrijfsbrede en maatschappelijke inzichten. Je hebt dus een boekhoudprogramma nodig met een open API om financiële data veilig en betrouwbaar te koppelen aan externe databronnen. Een slim boekhoudprogramma met een dashboardtool, maakt het bovendien makkelijker om de cijfers te interpreteren. Denk er wel aan: hoe actueler en gedetailleerder de data, hoe waardevoller de informatie is voor besluitvorming.  

2. Procesautomatisering 

Daarnaast is procesautomatisering belangrijk om actuele en betrouwbare data te verzamelen. Door procesautomatisering automatiseer je taken zoals belastingaangiften beheren, financiële overzichten bijhouden en  transacties verwerken. Omdat de financiële gegevens zo minder handmatig verwerkt worden, verkleint de kans op menselijke fouten. Dankzij procesautomatisering kan je de tijd die je besteedt aan transactionele verwerking voor de helft verminderen. De tijd die daardoor vrijkomt kan je goed gebruiken om je rol als businesspartner te vervullen, zoals EY het voorschrijft. 

3. Werk op een gestandaardiseerde manier

Tot slot is het is essentieel dat iedereen op de financiële afdeling op dezelfde manier werkt. Door processen te standaardiseren zorg je voor eenduidigheid. Zo maken tijdverlies en ergernis plaats voor meer productiviteit en een betere datakwaliteit. Een efficiënt boekhoudprogramma zoals Yuki zorgt bijvoorbeeld voor een standaard en geautomatiseerde manier van werken voor controle en rapportering. Zo bespaar je tijd en ben je altijd bij met je boekhouding.

Yuki vinkt alle vereisten af voor een stevig financieel fundament. Meer weten? Lees het e-book Van financieel expert tot businesspartner.

3. Wees je bewust van de 10 obstakels

In de Infographic ‘Een financiële afdeling met een sleutelrol voor groei’, vind je 10 mogelijke obstakels voor jouw financiële afdeling om een succesvolle rol als businesspartner te vervullen, onder andere:

  1. Niet-ondersteunende IT-systemen
  2. Overmatige focus op andere financiële activiteiten
  3. Het ontbreken van de juiste vaardigheden en kennis bij het huidige financiële personeel
  4. Onregelmatige informatie die handmatige correcties vereist
  5. Te grote afstand tussen finance en andere afdelingen binnen de organisatie

Volgens jouw concullega’s zijn niet-ondersteunende IT-systemen (44,7%), overmatige focus op andere financiële activiteiten (40,4%) en het ontbreken van de juiste vaardigheden en kennis (35,1%) de grootste obstakels. Dat blijkt uit het onderzoek van PWC. Wees je hiervan bewust en ga op zoek naar oplossingen om te voorkomen dat deze obstakels je in de weg staan om je rol als businesspartner goed uit te voeren.

Benieuwd hoe je de 10 obstakels overwint? Nood aan extra tips om een waardevolle businesspartner te worden? Download de infographicEen financiële afdeling met een sleutelrol voor groei: alles wat je moet weten’ en krijg alles wat je moet weten in een mooi visueel overzicht.

Dit artikel is gesponsord door Yuki Software.