Alle actuele ontwikkelingen in de loonheffingen voor 2024 op een rijtje

Alle actuele ontwikkelingen in de loonheffingen voor 2024 op een rijtje

Het is wel vaker dat je denkt: het is een rustig belastingjaar. Maar als je dan alles op een rijtje gaat zetten, dan is er toch van alles te melden. En kijk ook eens wat werkgevers op het gebied van verduurzaming kunnen betekenen voor hun werknemers. Peter Hoogstraten, spreker op de Actualiteitendag Finance & Control, zet het voor je op een rijtje.

Tarieven en heffingskorting

Hoogstraten: ‘De tarieven in de loon- en inkomstenbelasting en de loonheffingskortingen blijven voor 2024 nagenoeg gelijk. De arbeidskorting stijgt een goede honderd euro, maar alleen voor mensen tot een modaal inkomen. De top bedraagt ruim 5.000 euro, maar als je meer dan een ruime ton verdient, dan houd je van die arbeidskorting helemaal niets meer over.‘

Vrijwilligersvergoeding stijgt

‘De vrijwilligersvergoeding wordt geïndexeerd. Die beweegt dus mee met de inflatie, dat is het gevolg van de tabelcorrectiefactor en daar zit ook nog een afronding in op 100 euro naar boven.

De maximale vergoeding voor vrijwilligers stijgt van 1.900 euro naar 2.100 euro per jaar. En van 190 euro per maand naar 210 euro per maand. Dan moet je wel aan de voorwaarden voldoen, maar de maximale bedragen stijgen dus behoorlijk.’

Reiskostenvergoeding stijgt

‘De reiskostenvergoeding stijgt in 2024 van 21 naar 23 cent. Dat weegt niet op tegen de kostenstijging aan de pomp, maar 1 cent meer reiskostenvergoeding kost de overheid ruim 100 miljard euro.’

Openbaar vervoer

‘Als je een OV-abonnement of een voordeelurenkaart ter beschikking stelt in 2023, en die kaart mede gebruikt voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer, dan is dat op nihil gewaardeerd. Maar als je zo’n kaart koopt als werknemer en de werkgever vergoedt die (deels), dan is alleen maar een deel vrijgesteld, namelijk dat deel dat je daadwerkelijk voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer gebruikt. Dus dat is elke maand een hele administratie, en waarschijnlijk moet je een deel van de kaart als belast loon aanmerken. Dat gaat nu veranderen.

Per 1 januari 2024 worden alle vormen van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van die OV-kaart gericht vrijgesteld in de WKR. En de nihilwaardering gaat vervallen. Die nieuwe regeling is veel simpeler en eerlijker.

Dan is misschien de vraag: hoe vaak moet je die kaart dan zakelijk gebruiken? Al gebruik je die kaart maar 1x zakelijk voor het OV, dan is die vrijgesteld. Het is dus ook echt een stimulans voor het gebruik van het OV.’

Vrije ruimte WKR

‘De werkkostenregeling heeft nu een vrije ruimte van 3 procent tot 400.000 euro en daarboven van 1,7 procent. Die 3 procent was tijdelijk om het mkb wat ruimte te bieden wat extra voor het personeel te kunnen doen in tijden van energieschaarste. Dat gaat er in 2024 weer af. Dan zakt die vrije ruimte weer naar 1,92 procent tot 400.000 euro. En ga je daarboven, dan is het 1,7 procent van de loonsom.’

Lees ook: Sociale zekerheid 2024: Druk op stelsel neemt toe

Duidelijkheid over arbeidsovereenkomst

‘Onlangs is het nieuwe wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden gepubliceerd. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor meer duidelijkheid over wie werknemer is en wie zelfstandige is. Dat moet duidelijk worden in de arbeidsovereenkomst. Er zijn nog steeds heel veel schijnzelfstandigen, zelfs bij de belastingdienst.

Alle opdrachtgevers vinden dit lastig. Daar komt nu verduidelijking in, er wordt structuur in de wet opgenomen. Die arbeidsovereenkomstenwetgeving moet ook worden toegepast voor de loonheffingen, dus voor de loonbelasting en de sociale zekerheid.

De wet werkt met een ABC-formule. Je moet naar 3 of 4 elementen kijken en die moet je tegen elkaar gaan afwegen. Als het goed is slaat dan de balans door naar zelfstandigheid of naar arbeidsovereenkomst.

  • A kijkt naar gezag. Kan een werkgever de werknemer inhoudelijk aansturen? Denk aan op tijd komen, verlof aanvragen, functioneringsgesprek.
  • B kijkt of het werk of de persoon die het werk verricht is ingebed in de organisatie van de werkgever. Maakt het werk of de werkende een vast onderdeel uit van de organisatie? Een pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf werkt bijvoorbeeld in de kern van wat een kinderdagverblijf doet. Dat werk is ingebed in de normale structuur van een bedrijf. De ramenwasser bij hetzelfde kinderdagverblijf is bijvoorbeeld niet ingebed. Dat is niet altijd even helder. Want hoe zit het met de boekhouder? Dat is geen kernactiviteit. Maar als er een boekhoudafdeling is, waar jij als interimmer iemand komt vervangen die met zwangerschapsverlof is, is dat werk ingebed.

Als factor A en B er niet zijn, dan ben je zzp’er. Als factor A en B er wel zijn, dan is er nog C.

  • C Als je voor eigen rekening en risico werkt duidt dat meer op zelfstandigheid.

Je moet nu de uitkomsten van A, B en C tegen elkaar gaan afwegen. Blijft dat in evenwicht, dan is er nog C+, wat inhoudt dat je moet oordelen of de werkende ook echt ondernemer is. Daarop heeft een opdrachtgever vaak minder goed zicht.

Het blijft lastig en je moet het in elk individueel geval uitleggen. Neem als voorbeeld de tussenuitspraak van 3 oktober over Uber. De rechtbank oordeelde dat alle Uber-chauffeurs werknemer zijn. Het hof vraagt de Hoge Raad met prejudiciële vragen om advies. Want sommige chauffeurs hebben fors geïnvesteerd in een auto en werken ook voor andere taxicentrales. Zij kunnen gewoon ondernemer zijn. Maar er zijn ook mensen met een auto die meestal privé gebruikt wordt, die op zaterdagavond even wat willen bijverdienen door mensen op te pikken bij uitgaanslocaties en naar huis te brengen. Zij zouden best in dienst kunnen zijn, die vertonen weinig ondernemerschap.

Let op: De belastingdienst heeft een handhavingsplan gemaakt tot en met 2025, want het handhavingsmoratorium moet uiteindelijk vervallen. De kans is aanwezig dat de belastingdienst steeds een stapje verder gaat met handhaving, dus je moet als werkgever weer steeds beter op je tellen passen.‘

Aanwijzen onder de WKR

‘De Hoge Raad komt waarschijnlijk volgend voorjaar met een arrest over wat nu precies onder ‘aanwijzen’ moet worden verstaan als we het over de WKR hebben. Want daar is bet veel onduidelijkheid over.

In dit specifieke geval was er een werkgever die een compensatiebijdrage betaalde aan alle werknemers en oud-werknemers. Die had de werkgever al op het loonstrookje vermeld, maar eigenlijk wilden ze dat het onder de WKR zou vallen. Dus de werkgever ging bij de inspecteur in bezwaar. Die wees het bezwaar af. Voor de rechter betoogt de werkgever dat hij het had willen aanwijzen, waarna de rechter zegt: ‘Maar u hebt het op het loonstrookje vermeld’. Maar nu zegt de advocaat-generaal van de Hoge Raad: ‘Als je iets op het loonstrookje vermeldt, kan je het toch ook nog wel hebben aangewezen.’ Die AG heeft het theoretisch allemaal goed in de peiling en geeft advies aan de Hoge Raad. De vraag is wat de Hoge Raad daarmee gaat doen. Maar het zou wel eens een belangrijk arrest kunnen gaan worden dat duidelijke kaders geeft voor het omgaan met ‘aanwijzen’ onder de WKR.’

Lees ook: Nieuwe pensioenstelsel: Waar financials rekening mee moeten houden

Verduurzaming

‘Vorig jaar toen de brandstofprijzen door het plafond gingen, hebben overheid en werkgevers al op allerlei manieren bijgesprongen. Toen is zelfs nog het idee geopperd om in de WKR een gerichte vrijstelling te maken voor energiekosten of verduurzaming. Dat idee is toen gesneuveld, maar je kunt als werkgever al best een heleboel doen aan verduurzaming voor je werknemers, zonder dat het je echt heel veel geld kost. Denk aan hoe je reist: met de auto of met het ov. Of met een elektrische auto. Denk aan thuiswerken of op de zaak. Een behoorlijk deel van de werkende populatie kan inmiddels een deel van de tijd thuiswerken. Het wetsvoorstel Werken waar je wilt is gestrand in de Eerste Kamer. Maar dat is geen heel groot probleem, want dat wetsvoorstel regelde eigenlijk wat veel werkgevers/werknemers nu al zelf regelen. Je kunt dat gewoon zelf onderling afspreken.

Maar je kunt als werkgever ook op het gebied van verduurzaming van de woning van de werknemer bijdragen. Denk aan isolatiemateriaal en -maatregelen. Denk aan de aanleg en installatie van zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Met de werkkostenregeling en budgetten voor werknemers kun je daar best een eind in meebewegen als werkgever. Het is niet dat de sky de limit is, maar als je het een beetje plant als werkgever kun je er best wat mee doen. Je kunt ook denken aan laagrentende of renteloze leningen voor de verduurzaming van reizen of de eigen woning. Om de CO2-afdruk te verminderen. En tegelijk ook keihard om de werknemer te helpen om geld te besparen. In een tijd van arbeidsmarktkrapte is dat iets waar je als werkgever werknemers ook voor wat langere tijd aan je kunt binden. En dat is een mooie bijvangst.’

Anja Jalink

Anja Jalink

Hoofdredacteur ControllersMagazine en CMweb.nl

Anja Jalink is journalist, contentstrateeg en hoofdredacteur van CM: ControllersMagazine en CMweb. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de programmaontwikkeling van Finance Academy E-learning, de Nationale Controllersdag en de Actualiteitendag Finance en Control. Hiervoor werkte ze als (hoofd/eind-) redacteur bij verschillende uitgeverijen in de financieel economische hoek.