Wat vindt de financial van zijn accountant?

Wat vindt de financial van zijn accountant?

De wereld van de accountant is volop in het nieuws en niet altijd even positief. Voor de sector zelf zijn personeelsschaarste, de eigen cultuur, schaalvergroting, de eisen van de wetgever en de toezichthouder thema's die voortdurend om aandacht vragen. Om nog maar te zwijgen over de eigen integriteit van de accountant waar deze juist die van de klant moet beoordelen.

Toch zijn er ook wel ontwikkelingen binnen de accountancy die klanten van accountantskantoren moeten aanspreken, zoals digitalisering van processen. Daarmee is er sprake van vereenvoudiging van werkzaamheden voor het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en daardoor kunnen accountants veel meer tijd besparen voor andere onderwerpen zoals het fungeren van een brede sparringspartner voor klanten. Zo zorgt de accountant voor maatschappelijke relevantie en dat vindt hij een belangrijke pijler onder het bestaansrecht.

Toegevoegde waarde?

Het is echter zeker zo interessant en ook nog maar de vraag hoe klanten van accountantskantoren dat zien. Hoe ervaren zij de toegevoegde waarde van de accountant. Staan zij open voor aanvullende diensten en willen zij investeren in partnership? Of is de accountant voor veel cfo’s simpelweg een wettelijk of statutair ‘moetje’? Wordt de managementletter voor kennisgeving aangenomen en vindt men dat de accountant de onderneming of de instelling in kwestie eigenlijk te weinig kent en in feite te veel een buitenstaander is?

Sluit digitalisering bij de accountant überhaupt aan op datgene dat binnen ondernemingen en instellingen gebeurt? Kunnen controlestappen niet al gedurende het jaar worden gezet zodat het ‘terugkijken’ zich kan ontwikkelen tot ‘vinger aan de pols’. Niet alleen voor de accountant maar, belangrijker nog, door zijn klanten.

Enquête

Het kan dan ook geen kwaad eens te inventariseren hoe u als opdrachtgever voor of accountantsdiensten en aanverwant kijkt naar uw relatie met de accountant. Komen die verwachtingen overeen of zijn het vooral nog separate sporen waarvan het de vraag is of, en zo ja wanneer ze elkaar gaan raken. Graag nodigen wij u uit uw mening over dit onderwerp te geven. Dat kan door het invullen van de compacte enquête die u vindt die door hier te klikken. Met uw mening levert u ook en bijdrage aan een Hogeschoolproject van vier studenten die het onderzoeken.

Na deze inventarisatie publiceren we de uitkomsten in dit medium en streven we ernaar ze ook in een rondetafelgesprek met enkele belangstellende door te nemen.