De waarde van een onderneming

De waarde van een onderneming

Om de waarde van een onderneming vast te stellen kan een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt. Een standaardmethode om de waarde van een onderneming te bepalen bestaat niet. De balansu00ad en winstu00ad en verliescijfers zijn belangrijk, maar ook andere factoren, zoals goodwill, kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de waarde.

In

deze whitepaper

worden de meest gangbare waarderingsmethoden nader toegelicht. [maxbutton id="12" url="https://form.cmweb.nl/cm-waarde-onderneming" text="Vraag hier uw gratis download op" ]