Nieuw onderzoek wijst uit: zo digitaal is het mkb

Nieuw onderzoek wijst uit: zo digitaal is het mkb

Digitalisering van processen speelt de laatste jaren een steeds grotere rol voor de financieel manager. Van bewaker van de financiu00eble processen is deze functie inmiddels verschoven naar directieadviseur op het gebied van strategische besluiten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. In hoeverre dringt deze ontwikkeling door in het mkb? Visma Software liet het onderzoeken.

Dankzij schaalvergroting worden innovaties die het digitaliseren van processen mogelijk maken steeds bereikbaarder voor het mkb. Dit zorgt ervoor dat het vastleggingsproces en financial control veel effectiever worden ingericht. Zowel op het vlak van efficiency als inzicht biedt digitalisering voordelen. Daardoor hebben financiële experts hun handen vrij en beschikken zij over de data om de directie inhoudelijk te adviseren. Kien Onderzoek heeft voor Visma de stand van digitalisering in het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in ons land in kaart gebracht. Bedrijven kunnen zo zien hoe zij scoren ten opzichte van het gemiddelde en of zij er goed voor staan.

Een vijfde minder kosten dankzij digitalisering

Door te investeren in digitalisering van de processen bespaarden bedrijven in het mkb in 2020 21% op de kosten. De vooruitzichten voor de kostenbesparingen over 2021 blijven positief: de verwachting is dat die gemiddeld ongeveer een kwart (26%) zullen zijn. Dit heeft dus een grote impact op de concurrentiepositie. Om te kunnen blijven concurreren is investeren in de digitalisering van administratieve processen daarom essentieel. In de media is uitgebreid aandacht geweest voor de impuls van de pandemie op digitalisering. Er heeft een grote versnelling plaatsgevonden doordat mensen gedwongen werden vanuit huis te werken. De meeste bedrijven kozen ervoor om vanuit de cloud te gaan werken. Deze stap maakt verregaande integraties mogelijk. Na een stabilisatie in de afgelopen twee jaar zien we dan ook weer een toename van het aantal organisaties dat in de cloud werkt (58%). In 2020 was dit 52% en in 2019 51%. Er is weinig verschil tussen het cloudgebruik in de grootzakelijke markt (57%) en het mkb (59%). Per sector gezien blijft de industrie (49%) duidelijk achter. Ook vorig jaar was dit het geval. In de overige sectoren ligt het cloudgebruik ongeveer gelijk.

Digitalisering opnieuw vooral strategisch ingezet

In vergelijking met 2020 is er weinig verandering te bespeuren bij de inzet van digitalisering. Ook dit jaar gaan de meeste bedrijven voor een strategische benadering: 40% geeft aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Iets meer dan een vijfde (21%) gaat voor een integrale benadering. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de bedrijfsstrategie. 16% heeft een adaptieve benadering. Digitalisering zit dan in de kern van de organisatie en vormt er de basis voor ontwikkelingen. Dit is de hoogste ontwikkelingsfase.

Optimistische kijk op de markt

De kijk op de markt is positiever geworden. Ruim een kwart (28%) van de ondervraagden vindt nog dat de meeste bedrijven in ons land aan de beginfase van digitalisatie staan. Vorig jaar was dit meer dan een derde (36%). In het mkb is bijna een derde (32%) deze mening toegedaan in 2021, in de grootzakelijke markt ruim een vijfde (23%). In de industrie (42%) is het beeld minder rooskleurig dan gemiddeld. Dat was vorig jaar ook het geval. In de dienstverlening is dat juist helemaal anders: daar vindt slechts 9% dat de meeste bedrijven nog maar net zijn begonnen met digitaliseren. Een ruime meerderheid (55%) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven geautomatiseerd zal zijn. In 2020 was dat 59%. Het verschil in vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar tussen de grootzakelijke markt (57%) en het mkb (53%) is afgenomen. Per sector bekeken, valt op dat de handel (46%) een aanmerkelijk behoudender kijk op de ontwikkeling van de markt tussen nu en 2026 heeft.

Ontdek hoe uw organisatie scoort op digitalisering

Wilt u direct uw situatie vergelijken met de uitkomsten van ons onderzoek? Door (volledig anoniem) enkele vragen te beantwoorden, weet u binnen een minuut hoe goed u scoort ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Ook kunt u hier de digitaliseringsindex 2021 aanvragen. Dit artikel is gesponsord door Visma Software.