Alles over Financiële markten risk en hedging

Zo werkt modified duration voor de waardering van balansposten

Zo werkt modified duration voor de waardering van balansposten

De hoge inflatie dwingt ondernemingen en financiële instellingen zorgvuldiger te kijken naar de invloed van renterisico's op het resultaat en de...

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Hoe werkt de collar in renteturbelente tijden?

Een aan populariteit winnend instrument om risico's van toekomstige rentebewegingen te beteugelen is de collar. Een over the counter of...

De forward plus: hoe werkt dat?

De forward plus: hoe werkt dat?

Valutatermijn- of forwardcontracten zijn voor Nederlandse importeurs en exporteurs, die buiten de eurozone actief zijn, solide instrumenten om...

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

Financiële markten: orde scheppen in verwarring

De veel gehanteerde term financiële markten is een containerbegrip. De term roept verwarring op. Enige ordening is dan ook behulpzaam.

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op vermogensmarkten

Harmoniseren van internationale regelgeving: Toezicht op...

De opzet, intensiteit en structuur van het Europese bankentoezicht heeft verstrekkende gevolgen voor de banken en hun accountant. Gezien de noodzaak...

Hedgefondsen: nog steeds de hyena's van de financiële markten?

Hedgefondsen: nog steeds de hyena's van de financiële markten?

De coronacrisis werpt zijn schaduw vooruit. Hedgefondsen nemen hun posities in om straks te profiteren van sectoren die zijn lamgeslagen door een...

De rol van het Black-Scholes model als calculator van de verwachtingswaarde opties

De rol van het Black-Scholes model als calculator van de...

Een model dat in de optietheorie populair is, is het Black-Scholesmodel. Een model waaraan graag wordt gerefereerd maar ook een begrip waarvan de...

Deel 3 van de yieldcurve: De betekenis van de yieldcurve voor de financiële markten

Deel 3 van de yieldcurve: De betekenis van de yieldcurve voor de...

In het laatste deel van de cm: serie over de yieldcurve gaan we in op de betekenis van de yieldcurve voor de financiële markten. Welke belangrijke...

De componenten van de yieldcurve: reële rente, inflatieverwachting en renterisico- of transformatiespread

De componenten van de yieldcurve: reële rente, inflatieverwachting en...

De bancaire netto rentemarge is de resultante van de afzonderlijke resultaten van drie bancaire responsibility centers: de afdelingen funding,...

Welke risico-opslagen zijn wel en welke zijn niet in de yieldcurve verwerkt?

Welke risico-opslagen zijn wel en welke zijn niet in de yieldcurve...

Een van de meest intrigerende en invloedrijke curven op de financiële markten is de yieldcurve. Vragen die daarbij rijzen, zijn heel divers. Wat...